Budou se zveřejňovat smlouvy nad 30 tisíc. Rozhodli radní

07.09.2016 10:24

 

Radní na své 46. schůzi v úterý 30. srpna jednali o pořízení dalších popelnic na bioodpad, o převodu pozemku v lokalitě Herbenova farma, o druhém kole přidělování dotací, o možnosti bezlepkové stravy ve školní jídelně i o nové směrnici.

Bude se žádat o státní pozemek v lokalitě Herbenova farma

Pracovníci městských služeb udělali v srpnu v lokalitě Herbenova farma úpravy, které by měly zajistit větší bezpečnost zejména školákům. Dláždili autobusovou zastávku směrem z Hustopečí do Horních Bojanovic a od zastávky na druhé straně silnice budovali pěšinu, aby občané nemuseli chodit po krajnici frekventované silnice.

„Při těchto úpravách jsme zjistili, že kousek pozemku, který potřebujeme, patří státu. Budeme proto žádat o jeho bezúplatný převod,“ informovala starostka města Hustopeče Hana Potměšilová.

U autobusových zastávek se také v nejbližší době objeví cedule upozorňující řidiče na pohyb dětí a bude tam zákaz předjíždění.

Město bude prodávat popelnice na bioodpad

Na sběrném dvoře už není k dispozici ani jedna popelnice na bioodpad. Nemá je už ani svozová společnost Hantály. „Některým občanům ale pořád chybí a měli by o ni zájem. V Hustopečích se ani nikde nedá koupit. Proto jsme se rozhodli, že město koupí deset kusů 120 litrových nádob a pět kusů 240 litrových, které budou občanům k dispozici na sběrném dvoře za nákupní cenu. V případě, že bude poptávka větší, město nádoby dokoupí“ uvedla starostka.

Ve druhém kole se rozdělují dotace spolkům a sdružením

Na doporučení komisí jednali radní o přidělení dotací spolkům a sdružením v druhém kole. „Tento bod budeme diskutovat a definitivně schvalovat na zářijovém zasedání zastupitelstva. Dotace se budou udělovat v září, aby je spolky stihly vyčerpat do konce roku,“ doplnila Potměšilová.

Radní jednali o možnosti bezlepkové stravy ve školní jídelně

Radní také jednali o případném zajištění bezlepkové stravy ve školní jídelně. „Lidí s bezlepkovou nebo jakoukoliv jinou zdravotní dietou neustále přibývá. Podnět jsme dostali od rodičů dětí,“ přiblížila starostka.

Rada města proto uložila provozovateli Školní jídelny při Základní škole Komenského předložit analýzu nákladů a podmínek, včetně návrhu řešení pro zajištění bezlepkové stravy pro žáky základních škol a další strávníky.

Město bude zveřejňovat smlouvy nad 30 tisíc

Radní schválili směrnici č.1/2016 ke zveřejňování smluv. Město i jeho příspěvkové organizace budou zveřejňovat smlouvy nad 30 tisíc korun bez DPH.

„Rozhodli jsme se pro tohle řešení, i když je nad rámec našich povinností. Zákon ukládá zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc,“ podotkla Potměšilová.

Jsou známy výsledky analýzy týkající se možné rekonstrukce náměstí

Radní také dostali informaci o výsledku studie analýzy Dukelského náměstí, která může být jedním z podkladů pro uvažované změny.

-jal- 

Zdroj: https://www.hustopece-city.cz/mesto-bude-zverejnovat-smlouvy-nad-30-tisic-rozhodli-radni/