Volební program Sdružení nestraníků pro volby do obecního zastupitelstva 2018 - Společně pro Hustopeče

Volební program Sdružení nestraníků zrcadlí naši dlouhodobou vizi – vytvořit z Hustopečí dobré místo pro život. I proto jsme se v rámci minulého volebního období pustili po debatách s občany do rekonstrukce budovy kina na multifunkční centrum, výstavby Centra volného času Pavučina, opravují se budovy škol, v přípravě je výstavba bytů pro seniory a mladé rodiny s dětmi či rozšíření míst v mateřských školkách, chystají se zóny pro investory. Práci vykonáváme transparentně, jsme otevřeni názorům občanů i opozice, tak jak slíbili již v roce 2006. Správný přístup k rozvoji města potvrzuje žebříček projektu „Obce v datech“, ze kterého vyplynulo, že v Hustopečích se žije nejlépe na jižní Moravě a město patří do první desítky měst s nejvyšší kvalitou života v celé České republice.

Podporu veřejnosti se opětovně snažíme získat pomocí dlouhodobé vize a aktuálního volebního programu, který je založen na několika styčných bodech. Těmi jsou: Otevřená radnice a fungující transparentní úřad, podpora podnikatelského prostředí, moderní městská infrastruktura, dostupné zdravotnictví a sociální služby, široká nabídka kulturních, sportovních a volnočasových aktivit, kvalitní vzdělávání pro všechny věkové skupiny. Hustopeče jsou atraktivním místem pro život, přesto se město potýká s řadou problémů, jako například doprava nebo nedostupné bydlení. Sdružení nestraníků chce pokračovat v započaté práci a postupně řešit problémy s dopravou, péčí o veřejný prostor, projekty v kultuře a vzdělanosti, konkrétně pomáhat rodinám s dětmi i seniorům. Poskytujeme podporu začínajícím i zkušeným živnostníkům a investorům, aby v Hustopečích vznikla širší nabídka kvalifikovaných pracovních pozic.

Společně se Zdravými Hustopečemi jsme jediné uskupení ve městě, které vychází z občanské společnosti. Program předkládáme lidem, kteří chtějí a jsou připraveni podílet se na rozhodování o veřejných záležitostech, kteří chtějí mít vliv na to, jak bude vypadat jejich život i život jejich dětí.

 1. Otevřená komunikující radnice

Chceme být nadále otevřenou radnicí pro všechny občany a jejich připomínky a názory. Slušnost je pro nás na prvním místě. Občanům musí být zajištěna dostupnost informací a transparentní fungování radnice.

 • 6x ročně bude (tak jako doposud) umožněna delší diskuze občanů v rámci veřejného zasedání zastupitelstva. Ze zasedání zastupitelstva bude zajištěn přímý přenos na webové stránky
 • Budeme dále pořádat neformální setkání s občany „Z očí do očí“
 • Webové stránky města jsou otevřenou platformou pro diskuzi s občany, stejně jako sociální sítě města, potažmo Sdružení nestraníků
 • Prosazovali bychom pravidelná setkávání občanů s vedením radnice
 • Na radnici bude nadále umístěna schránka pro Vaše podněty
 1. Podpora podnikatelského prostředí

 • Zasazujeme se o rozvoj eGovernmentu, zásadně na principu servisu pro občany, ne pro úředníky (komunikační a informační technologie)
 • Investujeme do napojení na metropolitní sítě, chceme se stát SMART city („chytrým městěm“)
 • Chceme neustále zvyšovat finanční zdraví města
 • Budeme podporovat místní malé a střední podniky a rozvoj služeb
 • Dlouhodobě budujeme značku města jako destinaci cestovního ruchu zaměřenou na vinařství a mandloně, zřídíme městský vinohrad
 1. Moderní městská infrastruktura

 • Zajistíme nová parkovací místa
 • Zmodernizujeme parkoviště nad poliklinikou
 • Zasazujeme se o zlepšení dopravní situace ve městě
 • Chceme žít ve městě bez bariér
 • Opravíme hřbitovní zeď a vytvoříme nová parkovací místa u hřbitova
 • Dobudujeme cyklostezku do Starovic
 • Podporujeme MHD – školní autobus nejen pro školáky z okrajových částí města
 • Město bude bezpečnější díky posílení městské policie
 • Zrekonstruujeme Formanku s cílem zajistit ubytovací kapacity propojené s životem města (společenské, kulturní a sportovní akce)
 • Zefektivníme nakládání s odpady
 • Veškeré rozvojové aktivity budou v souladu s ochranou životního prostředí
 1. Dostupné zdravotnictví a sociální služby

 • Již nyní je v přípravě výstavba podporovaných bytů pro matky s dětmi, mladé rodiny a seniory
 • Zajistíme komplexní nemocniční péči ve spolupráci se zřizovatelem
 • Dokončíme úsilí o stavbu nového domova pro seniory, investici Jihomoravského kraje
 • Zřídíme dotovanou službu Seniortaxi pro bezproblémovou přepravu seniorů po městě
 1. Široká nabídka kulturních, sportovních a volnočasových aktivit

 • Dostavíme kino a Centrum volného času Pavučina
 • Přeměníme Střelnici na Městské muzeum vína
 • Podpoříme projektování Společenského domu a jeho okolí
 • Podpoříme spolkové činnosti
 • Budeme hledat rovnováhu mezi akcemi pro místní obyvatele a pro návštěvníky města
 • Vytvoříme městský park pro aktivní rekreaci v rámci Sadů Kapitána Jaroše
 • Zlepšíme veřejné prostory ve městě včetně dětských hřišť
 • Budeme nadále usilovat o celkovou rekonstrukci městského stadionu na multifunkční sportovní areál
 • Zavedeme pravidelný provoz M-klubu s programem pro mladé
 1. Kvalitní vzdělávání pro všechny věkové skupiny

 • Budeme pokračovat v modernizaci a rozšiřování školek
 • Podpoříme činnost knihovny jako kulturně-vzdělávacího komunitního centra
 • Poskytneme vhodné podmínky pro vznik a činnost dětských skupin
 • Přispějeme na aktivitu vzdělávacích spolků

Naši práci vidíte každý den.