Volební program Sdružení nestraníků pro volby do obecního zastupitelstva 2022 - Pracujeme pro Hustopeče

Sdružení nestraníků je ve vedení města dvě volební období. Za osm let máme zkušenosti a víme, jak dál město úspěšně řídit. Chuť pracovat pro město nás neopustila. Pořád přemýšlíme, co ve městě zlepšit, kam ho posunout, aby se v něm občanům skutečně co nejlépe žilo. Práci vykonáváme transparentně, jsme otevřeni názorům občanů, přijímáme konstruktivní kritiku.

Vážíme si spolupráce se Zdravými Hustopečemi, uskupením, se kterým vedeme společně naše krásné město a které je nám ideově i programem velmi blízké.

Opětovně chceme získat podporu voličů pomocí aktuálního volebního programu, který se opírá o pět základních témat. Pokud nás podpoříte, chceme pokračovat v započaté práci a postupně se věnovat naplánovaným vizím.

 1. Udržitelná městská infrastruktura, zeleň
 • vyřešíme stravovací zařízení u ZŠ Komenského a vybudujeme výdejnu obědů na ZŠ Nádražní
 • postupně zrekonstruujeme budovu ZUŠ
 • vybudujeme amfiteátr pod MěKS
 • budeme pokračovat v budování bezbariérových tras a oprav chodníků
 • připravíme rozšíření ČOV
 • zajistíme inženýrské sítě na městském pozemku za ul. Gen. Peřiny
 • zasadíme se o energetické úspory na veřejných budovách
 • postavíme novou hřbitovní zeď a zajistíme úpravy okolí včetně urnového háje
 • chceme využívat chytré technologie a stát se SMART city
 • vysadíme zeleň v zastavěných částech města i v jeho okolí
 • dále budeme řešit dopravní situaci ve městě
 • podpoříme bezpečnost ve městě rozšířením kamerového systému
 1. Podpora drobných podnikatelů
 • dlouhodobě budujeme značku města jako destinace cestovního ruchu zaměřenou na vinařství a mandloně
 • zasazujeme se o rozvoj eGovernmentu na principu servisu pro občany
 • budeme spolupracovat s Národním vinařským centrem s cílem podpořit hustopečské vinohradníky a vinaře
 • podporujeme co-working (sdílené kanceláře)
 1. Zabezpečení zdravotních a sociálních služeb
 • prohloubíme spolupráci s vedením krajské nemocnice i Domova pro seniory, abychom udrželi dostupnou lékařskou péči
 • udržíme vysoký index kvality života
 • nadále podpoříme služby SENIOR TAXI a Pečovatelské služby
 • budeme podporovat a rozvíjet spolupráci se sociálními službami jako Girasole, Betlém Klobouky – centrum Radost, Podané ruce, Ratolest, Práh
 1. Spolupracující a vstřícná radnice
 • zavedli jsme a budeme dále podporovat participativní rozpočet (občané mohou rozhodovat, jak jsou vynakládány veřejné finance)
 • umožníme (tak jako doposud) řízenou diskuzi občanů v rámci veřejného zasedání zastupitelstva
 • budeme dále organizovat setkávání vedení města s občany
 • modernizujeme webové stránky a sociální sítě města s cílem otevřené komunikace s občany
 • budeme intenzivněji spolupracovat s dalšími obcemi a městy v rámci ČR
 • je naším cílem podporovat internacionalizaci města, zapojujeme se do mezinárodních rozvojových projektů a sítí (INTERREG CENTRAL EUROPE, BRNO - Evropské hlavní město kultury 2028 a další)
 • hledáme vícezdrojové financování pro udržitelný rozvoj města
 1. Rozmanitá nabídka kulturních, sportovních a volnočasových aktivit
 • podpoříme alternativní formáty kulturních akcí a produkce
 • s pomocí dotace zrekonstruujeme kabiny na městském stadionu
 • rozšíříme oddechové zóny a dětská hřiště
 • podpoříme spolky, sdružení a občanské iniciativy
 • zintenzivníme zapojení do inovativních vzdělávacích projektů (MAS Hustopečsko, Umělci do škol)
 • posílíme vzdělávání v oblasti klimatické změny a ekologie za podpory finančních zdrojů z Evropské unie

Osm let pracujeme pro Hustopeče a výsledky naší práce jsou ve městě vidět. Děkujeme za váš hlas.