HUSOPECE.CZ: Aktuálně z Rady města

01.03.2020 07:55

Radní se sešli v úterý 25. února na další schůzi

Nové kolumbárium poskytne 36 schránek pro urny
Dlouhodobý nedostatek urnových míst na místním hřbitově vyřeší dvě nová kolumbária, která budou umístěna v urnovém háji v blízkosti parkoviště. „Náklady na 36 nových prostor pro urny budou město stát 200 000 Kč,“ představila projekt starostka města Hana Potměšilová. Město v souvislosti s úpravami připomíná svým občanům, že při návštěvě hřbitova mohou využívat parkoviště v blízkosti urnového háje.

Město vybuduje nové veřejného osvětlení na ulici Brněnská
Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku kabelizace veřejného osvětlení na ulici Brněnská. „Na této ulici bude EON rušit sloupy nízkého napětí a provede kabelizaci do chodníku. Proto muselo město nově řešit veřejné osvětlení osazením nových sloupů a světel. Termín dokončení prací je do 31. 8. tohoto roku,“ seznámil nás s realizací místostarosta Bořivoj Švásta. Radní města schválili investici ve výši 3 mil. Kč, která pokryje realizaci projektu.

Oprava živého plotu v areálu SPOZAM
Po napadení škůdci je současný porost buksusů v areálů SPOZAM proschlý a poničený. Na základě studie, kterou si SPOZAM nechal vypracovat, nahradí současné křoví buksusů za keře habrů. Náklady na novou výsadbu budou hrazeny z rozpočtu SPOZAM.

Nová pravidla parkování ve spodní části Dukelského náměstí
Na návrh Dopravní komise města bude upraven dopravní režim ve spodní části Dukelského náměstí naproti gymnázia. Nově budou místa opatřena dopravním značením umožňujícím vozidlům pouze krátkodobé parkování po dobu max. 15 minut (je např. i v horní části náměstí), a to v pracovní dny v době od 7:00 do 17:00. „Město dlouhodobě řeší parkování na náměstí a v přilehlých ulicích – např. Dobrovského. Ve spodní části náměstí je více drobných provozoven, kam jezdí zákaznici, a potřebují na chvíli zaparkovat. Ve večerních a nočních hodinách včetně víkendů budou parkovací místa sloužit bez omezení,“ představila úpravu parkování starostka. Jedná se o 11 parkovacích míst.

Nová brána zabezpečí areál Dobrovského 2
Nová brána nahradí stávající nedostačující vrata ve dvorním traktu Kina a sídla Městské policie Hustopeče na ulici Dobrovského. „K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu lepšího zabezpečení objektu,“ zdůvodnil investici místostarosta. Z městské kasy poputuje na novou bránu 70 000 bez DPH.

Prodej slunečních brýlí podpoří dobročinnost
Rada města Hustopeče schválila darovací smlouvu s Diakonií ČCE – středisko Betlém se sídlem v Kloboukách u Brna. „V rámci Slavností mandloní a vína v Hustopečích bude možnost zakoupit sluneční brýle s potiskem za částku 50 Kč a výtěžek z jejich prodeje poputuje na činnost terapeutické dílny Diakonie ČCE.,“ objasnila dobročinnou akci starostka města.

-vyh-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2020/02/aktualne-z-rady-mesta