HUSTOPECE-CITY.CZ: Prodat bývalou sýpku? Zastupitelé opět nebyli jednotní

21.12.2015 13:20

Prodej bývalé budovy sýpky v ulici Na Hradbách nebo rozpočet města pro rok 2016. To jsou témata, kterými se zabývali zastupitelé na svém X. zasedání ve čtvrtek 17. prosince 2016. Poprvé mezi zastupiteli seděl za ODS Marek Svoboda. Nahradil Luboše Kuchynku, který rezignoval.

Luboše Kuchynku nahradil Marek Svoboda

Luboš Kuchynka v úterý 15.12.2015 rezignoval na funkci zastupitele. Nahradil jej Marek Svoboda. Oficiálně se stal hustopečským zastupitelem na čtvrtečním zasedání, kdy složil slib. Rozloučení Luboše Kuchynky můžete číst ZDE.

Uzavřela se smlouva s novým zprostředkovatelem energií

V minulých dnech hrozilo, že budovy města a budovy jeho příspěvkových organizací zůstanou bez elektřiny. Zprostředkovatel energií, společnost Energie pod kontrolou totiž neplatila dodavateli elektřiny.

„Společnost Energie pod kontrolou dělala městu zprostředkovatele energií léta. Teď však hrozilo, že zůstaneme bez elektřiny a nejen my, byl to celorepublikový problém. Po dvou týdnech vyřizování město Hustopeče odstoupilo od smlouvy a k 1.1.2016 jsme podepsali na všechna odběrná místa smlouvu novou se společností Fosfa Břeclav. Je to na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Budou dodávat elektřinu i plyn. Situace se tak zdárně vyřešila,“ informovala v úvodu starostka města Hustopeče Hana Potměšilová.

Rada v úterý 22.12. vybere ředitele SPOZAMu

Do druhého, aktualizovaného výběrového řízení na post ředitele Sportovního zařízení města Hustopeče se přihlásilo sedm kandidátů. Pouze jeden nesplňoval podmínky. Nového ředitele vyberou radní na doporučení výběrové komise na svém jednání v úterý 22. prosince 2015.

První výběrové řízení bylo zrušeno, přihlásili se do něj totiž pouze tři kandidáti a z toho jen jeden splňoval podmínky. V druhém výběrovém řízení se tak podmínky změnily – namísto vysokoškolského je požadováno minimálně středoškolské nebo vyšší odborné vzdělání.

Nafukovací hala bude zřejmě později

Nafukovací hala bude stát na hřišti u ZŠ Komenského zřejmě později, než se předpokládalo. Probíhající výběrové řízení se nejspíš dle slov starostky města zruší a vyhlásí se nové. „Je to kvůli tomu, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo dotace na sport. Na halu bychom mohli získat 50% finanční podporu,“ sdělila starostka města Hana Potměšilová. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci.

O prodeji bývalé sýpky zastupitelé zase nerozhodli

Dlouhou diskusi vyvolal prodej budovy bývalé sýpky v ulici Na Hradbách Danielu Vodákovi. Chtěl by z ní zbudovat školící centrum. Vedení města však přišlo i s další variantou – město si sýpku nechá a zakonzervuje ji, opraví střechu a budovu tak, aby nebyla nebezpečná.

„Co s ní potom ale dál?,“ zajímalo opozičního zastupitele Jiřího Kadrnky. Starostka přiznala, že využití budovy by se teprve hledalo. „V tento moment je několik variant,“ sdělila Potměšilová.

„Koupíme něco a pak to budeme mít jako pytel na zádech,“ oponoval Libor Sadílek za ODS.

Diskutovaný byl v souvislosti s prodejem a rekonstrukcí budovy hlavně problém s parkováním. „Je to velký dům na specifickém místě a okolo něj není žádný prostor. Když ho prodáme, už na něj nebudeme mít žádné páky,“ podotkla například zastupitelka Ivana Brabcová.

„Já to vnímám tak, že parkování je pouze zástupný problém,“ řekl zastupitel Miroslav Patloka.

„Nezazněla zde ještě další informace ze setkání s Danem Vodákem, že nejvíc by si přál, aby se objekt zbořil a otevřel se tak prostor do ulice Na Hradbách. To je i můj názor,“ podotkl místostarosta Bořivoj Švásta.

Nakonec se však ani na prosincovém zasedání o prodeji či neprodeji nerozhodlo. Hlasování bylo příliš těsné. Bývalá sýpka a její další využití tak bude na programu zase na únorovém zastupitelstvu.

Schválený rozpočet 2016 i výše poplatků za odpady

Zastupitelé na svém zasedání 17. prosince také schválili rozpočet pro rok 2016. Shodli se také na tom, že výše poplatku za svoz odpadů zůstane stejná jako v loňském roce, to je 448,- Kč za osobu za rok.

Žádat se bude o dotace na workoutové hřiště i na Křížový vrch v novém

Město bude žádat o dotaci na workoutové hřiště, které by mělo vzniknout v areálu sportovního zařízení u krytého bazénu. Je šance získat až 60% finanční podporu. Stejně tak se bude žádat o peníze z ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Křížový vrch v Hustopečích má co nabídnout“ (více o projektu ZDE).

-jal-