Hustopece-city.cz: Rada města: jednotné ceny za hroby, nová vánoční světla

22.10.2015 14:14

Vodovodní přípojka na Herbenově farmě, jednotné ceny za hrobová místa nebo pravidla pro udělování startovacích bytů – to byla témata, o kterých Rada města Hustopeče jednala na 25. schůzi v úterý 20. října 2015.

Měřič rychlosti se v Komenského ulici objeví asi za šest týdnů

Na svém minulém zasedání hustopečští radní rozhodli, že v Komenského ulici bude nainstalována informační tabule s ukazatelem rychlosti. Starý měřič totiž v minulých měsících dosloužil.

Na 25. schůzi radní odsouhlasili koupi měřícího zařízení zhruba za 60 tisíc korun. „V Komenského ulici by se nový ukazatel rychlosti mohl objevit zhruba za šest týdnů. Tak dlouho trvá dodávka,“ uvedla starostka města Hustopeče Hana Potměšilová.

Vánoční osvětlení v novém

Asi dvě stovky nefunkčních žárovek na vánoční výzdobě města budou nahrazeny novými LED žárovkami namísto klasických. „Navíc se vánoční osvětlení doplní o některé nové prvky,“ informovala starostka.

Vodovodní přípojku na Herbenově farmě chce převzít město s podmínkou

Radní jednali také o vodovodní přípojce v části Hustopečí Herbenova farma, kde bydlí několik desítek obyvatel. Vodovodní řad je tam ve špatném stavu. Navíc jej nevlastní město ani Vodovody a kanalizace Břeclav, ale soukromá firma.

„Ukázal se dlouhodobě neřešený problém. Nedávno se stala havárka, která obyvatele této části města odřízla na dva dny od vody. Se soukromým vlastníkem začneme jednat o možném převodu přípojky. Podmínkou ale je, že by to musel být převod bezúplatný a vodovod by musel provozovat VaK Břeclav. Město jej spravovat nemůže,“ vysvětlila Potměšilová. „Přípojka pod správou společnosti Vodovody a kanalizace znamená větší jistotu,“ doplnila.

Okolo krematoria vznikne nový plot a chodník

Radní na své 25. schůzi povolili soukromému investorovi na jeho pozemcích vybudování oplocení okolo krematoria. Pozemky v jeho okolí patří dvěma vlastníkům – městu a samotnému krematoriu.

„Postavení plotu jsme povolili, ale pod podmínkou že nám podél něj vlastník pozemku, tedy krematorium, dovolí vybudovat jeden a půl metru široký chodník. Průchod tak zůstane zachovaný,“ uvedl místostarosta města Bořivoj Švásta.

Vedení města teď chce také s krematoriem začít jednat o směně či výkupu pozemků.

Jednotné ceny za hrobová místa

Radní také jednali o cenách nájmu hrobových míst. Od 1. 11. 2012 platí nový ceník, který upravuje nájemné a služby na městském hřbitově. Došlo k navýšení plateb, a to u části úhrady za služby v důsledku nárůstu cen energií, mezd pracovníků a rozsahu prováděných prací na hřbitově.

„Nové smlouvy jsou již uzavírány podle tohoto ceníku, ale je třeba dát do souladu ceny pro všechny nájemce. Rada města rozhodla, že nebude navyšovat ceny zpětně od účinnosti ceníku, ale od 1. 1. 2016. K tomuto datu budou v dodatcích k nájemním smlouvám upraveny ceny všem nájemcům, kteří dosud platí podle původního ceníku z roku 2003“, vysvětlila starostka.

Všichni nájemci budou postupně písemně vyzýváni k podpisu dodatku a doplacení ceny. K navýšení plateb nedošlo u míst v urnovém háji.

Startovací byty budou udělovány podle jasných pravidel

Radní řešili také pravidla pro udělování startovacích bytů. Město jich v ulici Sv. Čecha vlastní šest. „Chceme jasně rozlišit sociální a startovací byty,“ zmínila Potměšilová.

Startovací byt bude udělován nájemníkům na jeden, maximálně však na tři roky. Po prvním roce se nájemné zvýší o 20 %. Pokud by v bytě někdo potřeboval zůstat déle než dva roky, nájemné pak vzroste o dalších 20 %. „Systém by měl nájemníky motivovat k hledání vlastního bydlení,“ vysvětlila starostka města.

-jal-

Zdroj: https://www.hustopece-city.cz/rada-mesta-jednotne-ceny-za-hroby-vanocni-svetla-novem/