Hustopece-city.cz: Radní jednali: Nové výběrové řízení na ředitele SPOZAMu

25.11.2015 13:44

Radní města Hustopeče na své 27. schůzi v úterý 24. listopadu 2015 vyhlásili nové výběrové řízení na ředitele SPOZAMu, řešili zbudování nových parkovacích míst, stav zeleně na městském hřbitově i nákup dalšího vybavení pro dopravní hřiště.

Nové výběrové řízení na ředitele SPOZAMu

Radní na své 27. schůzi zrušili výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Hustopeče a současně vypsali nové.

„Do výběrového řízení se přihlásili tři zájemci, pouze jeden však splňoval všechny podmínky. Vzhledem k důležitosti a významu funkce se šestičlenná výběrová komise jednohlasně shodla na zrušení řízení a vyhlášení nového s upravenými podmínkami,“ informovala starostka města Hustopeče Hana Potměšilová.

Do nově vypsaného výběrového řízení na ředitele SPOZAMu se nyní mohou hlásit uchazeči nejen s vysokoškolským vzděláním, ale i se středoškolským nebo vyšším odborným. A namísto vypracování obecné koncepce řízení příspěvkové organizace budou muset nyní doložit vypracovanou koncepci přímo o řízení sportovního zařízení.

Přihlášky se přijímají do 10. prosince 2015, výběrové řízení se bude konat v úterý 15. prosince 2015.

Česko zpívá koledy letos podruhé v Hustopečích

Hustopeče se letos podruhé zapojí do celorepublikové akce pořádané regionálními novinami Deník Česko zpívá koledy. Pět koled si lidé ve vybraných městech zazpívají ve středu 9.12.2015 od 18.00 hodin. V Hustopečích budou koledy znít na Dukelském náměstí.

Jedná se o vybudování nových parkovacích míst

Radní města v úterý 24. listopadu jednali o zbudování nových parkovacích míst v ulici Svatopluka Čecha kolem bytových domů číslo 1 a 3 na pozemcích ve vlastnictví města. Radní uložili majetkoprávnímu odboru zadat projekční práce. „Studie je hotová a proběhla i slyšení s občany,“ doplnila Potměšilová.

Zástupci města také schválili vypsání veřejné zakázky na výběr dodavatele projektové dokumentace na parkoviště v ulici Bratislavská. Odstavné parkoviště pro osobní automobily by tam mělo vzniknout u kolejí vedle autobazaru. „Mohlo by být vybudované už v roce 2016,“ upřesnila starostka.

Radní se zabývali i připomínkami občanů ke špatnému stavu parkování v ulicích Dvořákova, Šafaříkova a Nerudova. „Zadali jsme proto odborné firmě zhotovit projektovou dokumentaci, studii, která by měla situaci v těchto ulicích nějak upravit a problém s parkováním vyřešit,“ uvedla Potměšilová.

Zpracuje se studie na obnovu zeleně na hřbitově

V následujících měsících se bude zpracovávat projekt obnovy zeleně na městském hřbitově. Bude obsahovat zhodnocení stavu stávajících dřevin i návrh nové výsadby. „Často se k nám dostávají stížnosti od občanů, že kořeny stromů ničí na hřbitově hroby nebo například hřbitovní zeď. Studie by měla ukázat, zda to tak opravdu je, a měla by navrhnout řešení,“ sdělila starostka města Hustopeče Hana Potměšilová.

Obdobně se bude posuzovat i stav stromů U Větrolamu. Větve z topolů podle tamějších obyvatel občas padají i na zaparkovaná auta a jsou nebezpečné.

Kupuje se další vybavení dopravního hřiště

Na dětské dopravní hřiště v Lipové ulici se bude kupovat nové vybavení. Na nákup se využije výhra v soutěži Cesty městy 50 tisíc korun. Pořizovat se bude hlavně vybavení nutné pro výuku dětí z mateřských škol. Na dopravní hřiště přibyde třináct odrážedel a dětská elektro autíčka.

Radní také schválili spolupráci s firmou Fair-Net o.s., která na dopravním hřišti zdarma zřídí bezdrátové připojení k internetu. To je nutné pro přenos dat z kamerového systému.

Pracuje se na rozpočtu města pro rok 2016

Radní už také debatovali o podobě rozpočtu ro rok 2016. V těchto dnech se na něm intenzivně pracuje.

-jal- 

 

Zdroj: https://www.hustopece-city.cz/radni-jednali-nove-vyberove-rizeni-na-reditele-spozamu/