HUSTOPECE-CITY.CZ: Radní řešili strategický plán města i analýzu náměstí

06.04.2016 20:06

 

Radní města Hustopeče se sešli na své 37. schůzi v úterý 5.4.2016. Řešili novou výsadbu stromů v ulicích i na hřbitově, strategický plán města, analýzu Dukelského náměstí i provozní řád židovského hřbitova.

Klubovna pro skauty získala zelenou

Radní schválili projektovou dokumentaci na klubovnu skautského oddílu. Měla by se začít budovat za společenským domem z bývalé stodoly. Skauti si ji pronajímají od města.

Žádá se o příspěvek na výsadbu stromů

Bude se žádat o příspěvek od Nadace Partnerství na výsadbu stromů. Pokud se příspěvek podaří získat, na podzim by se mohly vysázet stromy a keře u tržnice Pavlína, aby se jimi oddělilo dětské hřiště od silnice, keře a vzrostlý strom u hřbitova, tři stromy naproti DDM Pavučina u plotu ke sportovnímu zařízení či jeden vzrostlý strom na dětské hřiště v ulici Na Výsluní kvůli zastínění.

Hustopeče budou soutěžit o titul Obec přátelská rodině

Hustopeče se zapojí do soutěže Obec přátelská rodině 2015, kterou vyhlásilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Hustopeče mohou získat na využití ve prospěch rodin až jeden milion korun. Do soutěže se předkládá návrh aktivit do budoucna a jako bonusový materiál mohou obce předložit plán rozvoje rodinné politiky schválený zastupitelstvem, díky kterému mohou získat pro úspěch v soutěži důležité body.

Plán budou sestavovat společně pracovníci majetkoprávního a sociálního odboru MěÚ Hustopeče tak, aby mohl být předložen zastupitelům na zasedání ve čtvrtek 14. dubna. Pokud jej zastupitelstvo města schválí, přiloží se k přihlášce do soutěže.

Začne se pracovat na platném strategickém plánu města

Úředníci z majetkoprávního odboru budou aktualizovat akční a strategický plán města. Nyní Hustopeče platný strategický plán nemají.

„Dokument říká, co by se mohlo vybudovat, jaké plánujeme investice, kam chceme vést město. Je důležitý i pro podávání dotací. Zpracování bude trvat několik měsíců,“ informovala starostka města Hana Potměšilová.

Plán se vypracovává s výhledem na tři roky.

K náměstí se zpracuje analýza veřejného prostoru

Radní schválili zpracování odborné analýzy Dukelského náměstí. Návrh podala pracovní skupina, která se zabývá rekonstrukcí náměstí. „Komise se nemůže shodnout a nemůže se posunout dál. K nasměrování jim má pomoci nezávislá analýza veřejného prostoru,“ řekla starostka.

Součástí analýzy bude například i zjištění názoru veřejnosti formou rozhovorů, ankety i veřejného slyšení. „Měly by se tak odhalit hlavní problémy a nedostatky prostoru, nabídnout příležitosti pro zlepšení a dodat tak přesná a objektivní data pro další vyhodnocení,“ sdělil podrobnosti místostarosta Bořivoj Švásta.

O židovský hřbitov se bude starat správce

Židovský hřbitov bude mít svůj provozní řád a svého správce. „Provozní řád by měl připomenout, že se návštěvníci nachází na posvátném místě, kde by neměli jíst ani pít, neměli by brát s sebou zvířata a měli by se chovat tiše. Uvedeny budou v řádu i kontakty na městské muzeum a na správce,“ informovala Potměšilová.

Hřbitov se bude na noc zamykat.

Nová zeleň na hřbitově

Radní jednali také o hřbitově v Havlíčkově ulici. Současný stav zeleně tam zhodnotí odborník. Současně navrhne vhodnou péči a další výsadbu.

Vedení města se také začalo zabývat již dříve zpracovaným projektem na celkovou rekonstrukci hřbitova. „Dáme ho ještě komisím k posouzení. Projekt bychom chtěli trochu pozměnit, například i v souvislosti s budováním nové hřbitovní zdi,“ uvedla starostka Hana Potměšilová.

-jal-

Zdroj: https://www.hustopece-city.cz/radni-resili-strategicky-plan-mesta-analyzu-dukelskeho-namesti/