Hustopece-city: Zastupitelé uvolnili peníze na nafukovací sportovní halu

24.10.2015 19:21

Už podeváté se sešli zastupitelé ve čtvrtek 22. října 2015. Uvolnili peníze z rozpočtu na nafukovací sportovní halu, zrušili akciovou společnost Městské zdravotnické centrum, jednali také o prodeji budovy bývalé sýpky -  v tomto bodu však nebyli jednotní.

O řediteli či ředitelce nemocnice bude jasno na začátku listopadu

Starostka města Hana Potměšilová mluvila v úvodu zasedání o výběrovém řízení na ředitele nemocnice. Konalo se ve čtvrtek 22. října 2015. „O místo se ucházeli dva kandidáti – jedna žena a jeden muž. Výběrová komise složená z osmi lidí tajně hlasovala. Rada Jihomoravského kraje bude jmenovat ředitele či ředitelku na doporučení výběrové komise 5. listopadu 2015,“ informovala Potměšilová.

Zastupitelé vyčlenili peníze na nafukovací halu

Zastupitelé jednali také o pořízení multifunkční nafukovací sportovní haly, která by v zimních měsících stála na hřišti u Základní školy Komenského. Halu by mohli využívat žáci pro tělesnou výchovu i jednotlivé sportovní oddíly. „Městská sportovní hala i školní tělocvičny už jsou plně obsazené a nestačí,“ zmínila starostka města Hana Potměšilová.

Představitelé města schválili změnu rozpočtu, v němž jsou nyní na nafukovací halu vyčleněny 2 miliony 400 tisíc korun.

„Ještě před pořízením haly bych však doporučil zjistit ještě to, zda bude hala vytížená i odpoledne, kdo o ty prostory bude mít zájem, jaké sportovní oddíly tam budou chodit,“ podotkl radní Kamil Konečný.

Finanční výbor uložil radě města ještě před pořízením haly vypracovat kvalifikovaný odhad nákladů a provozní řád.

Pokud se pořízení haly nestihne do konce roku 2015, přesunou se peníze do rozpočtu následujícího roku.

Někteří z občanů i ze zastupitelů však vystoupili s názorem, že projekt je šitý horkou jehlou a nekonala se okolo něj širší debata. „Sportovní komise o nafukovací hale jedná už tři čtvrtě roku,“ oponoval zastupitel Zbyněk Háder. „A sportovní oddíly na ni velmi čekají,“ dodal.

Zastupitelé odsouhlasili zrušení Městského zdravotnického centra a.s.

Již v červnu byla zrušena Městská nemocnice Hustopeče příspěvková organizace a nemocnice byla převedena pod Jihomoravský kraj. „Je tedy nesmyslné udržovat akciovou společnost Městské zdravotnické centrum. Město Hustopeče je jediným akcionářem a jedině zastupitelé ji mohou zrušit,“ vysvětlila starostka. Pod notářským dohledem zastupitelé akciovou společnost devatenácti hlasy, tedy všemi přítomnými, zrušili k 31. 12. 2015.

Řešilo se také dorovnání financí mezi městem a nemocnicí. Na účtech města zůstalo ještě zhruba půl milionu korun, které patří nemocnici. Zastupitelé odsouhlasili jejich převedení.

Na prodeji bývalé sýpky se zastupitelé neshodli

Zastupitelé se neshodli na prodeji bývalé sýpky v ulici Na Hradbách. Na záměr prodeje objektu se přihlásil majitel nedaleké restaurace Daniel Vodák. Pro ani proti však nenasbíralo od zastupitelů dostatečný počet hlasů. Bývalá sýpka tak tedy pořád patří městu a o možném prodeji se bude jednat na dalším zasedání zastupitelstva 17. prosince 2015.

Žádosti o dotace od města do konce listopadu

Do 30. listopadu 2015 musí jednotliví zájemci podat žádosti o dotace od města pro rok 2016.  „Je to proto, aby mohly být uvolněny peníze pro dotace dřív. Neziskové organizace, sportovní oddíly a jiné spolky tak budou mít přístup k financím dříve,“ vysvětlila Potměšilová.

Výtvarná skupina Alfons usiluje o dům po Věře Nohelové

Starostka v závěrečné diskuzi zastupitelů odpověděla na dotaz ohledně koupi domu paní Věry Nohelové na Dukelském náměstí. Informovala, že město jednalo s dědičkami na popud Výtvarné skupiny Alfons Hustopeče. „Mohl by vzniknout například Spolek Věry Nohelové, který by vytvořil koncepci využití domu. Nicméně to zůstalo na mrtvém bodu, protože dědičky nespěchají. Dál můžeme jednat na jaře,“ uvedla starostka. Na rekonstrukci domu počítá vedení města s dotací. „Pořád je to ale nejisté, proto se dál nezpracovává projekt,“ uzavřela Potměšilová.

-jal-

Zdroj: https://www.hustopece-city.cz/zastupitele-uvolnili-penize-na-nafukovaci-sportovni-halu/