HUSTOPECE.CZ: Aktuální zprávy z rady města

25.03.2019 07:08

Radní jednali na své 10. schůzi. Rozhodli například o nákupu bazénového zvedáku a rozšíření seznamu investičních akcí, vybrali zpracovatele projektu na přístavbu výdejny obědů v areálu ZŠ Nádražní a schválili nájemní smlouvu se skauty.

Dar získá od města Mendelova univerzita. Její studenti třetího ročníku Zahradnické fakulty zpracují krajinářskou koncepci Křížového vrchu v Hustopečích.

Radní vybrali nejvhodnějšího dodavatele na zpracování projektové dokumentace přístavby jídelny v ZŠ Nádražní. O tuto zakázku projevilo zájem celkem osm uchazečů. Termín odevzdání projektu je v září 2019, začátek stavby je naplánovaný na rok 2020. Jednat se bude o novou výdejnu obědů v areálu, do které se bude strava dovážet. Kapacita zařízení počítá s 80 dětmi.

Skauti v Hustopečích mají novou klubovnu. Vedení města schválilo nájemní smlouvu budovy v ulici Nádražní, kterou dříve využívala základní umělecká škola. Ta se nyní přestěhovala do prostor svého zřizovatele -  Jihomoravského kraje, a sídlí v ulici Šafaříkova. Budovu využívá společně se speciální školou.

Do venkovního i krytého bazénu v Hustopečích se nově dostanou i lidé s hendikepem, kteří jsou například na vozíku. Pomůže jim bazénový zvedák, jehož nákup radní podpořili.

Budova ZŠ Nádražní potřebuje opravit fasádu dvorního traktu a nainstalovat venkovní žaluzie. Členové rady města zařadili obnovu do seznamu investičních akcí. Předpokládané náklady činí okolo 2,5 milionu korun a o uvolnění peněz z rozpočtu města musí rozhodnout zastupitelé.

Senior taxi zvyšuje ve výjimečných případech počet jízd za měsíc. Týká se to seniorů a hendikepovaných, kteří potřebují častější lékařské ošetření. To doloží zprávou z daného zdravotnického zařízení. Senior taxi funguje v Hustopečích od 3. října. Do konce roku 2018 se jednalo o zkušební provoz s možností využití služeb jeden den v týdnu. Od ledna letošního roku jezdí každý pracovní den a nabízí lidem nad 65 let a těm se zdravotními problémy dopravu za zvýhodněnou cenu. 
-hrad-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2019/03/aktualni-zpravy-z-rady-mesta