Hustopece.cz: Radní navrhují ke schválení změny v územním plánu

01.02.2017 18:33

57. schůze Rady města Hustopeče se konala v úterý 31. ledna 2017. Radní se zabývali navrženými změnami v územním plánu, výkupem pozemků pod plánovanou bezbariérovou trasou, doporučenými změnami ve vyhláškách a možností vzniku Oranžového přechodu u dětského hřiště „Lipovka“.  

Územní plán Hustopeče čeká několik změn 

Změny v územním plánu navrhl Odboru regionálního rozvoje na základě návrhů žadatelů. Rada města doporučuje navrhované změny zastupitelstvu ke schválení, kromě návrhu společnosti Setra – Artes spočívajícím ve zrušení územní rezervy. Doporučení se týká například pozemku za Agrotecem, kde je plánovaná výstavba uceleného areálu lehké strojní výroby. Měla by se také vymezit plocha na parkoviště pro osobní automobily na Mandloňové stezce u Sportovní stáje Valkýra. Mezi změnami je i rozšíření rozlohy plánovaného nadregionálního biokoridoru ve směru na Starovičky ze šířky 20 m na 40 m. 

Začnou jednání o výkupu pozemků pod chodníkem na ulici Mírová 

Rada pověřila starostku a místostarostu jednáním o možnostech převodu pozemků na město Hustopeče pod stávajícím chodníkem na ulici Mírová. V budoucnu se na těchto pozemcích plánuje vznik další etapy bezbariérového chodníku dle Generelu bezbariérovosti města Hustopeče. Tato trasa bude vedena po ulicích: Žižkova, Mírová, Údolní, U Větrolamu, Komenského a Masarykovo náměstí

 

Jednání se budou týkat těchto pozemků na ul. Mírová

Vyhlášky týkající se spádových obvodů základních a mateřských škol nebudou upraveny 

Ministerstvo vnitra doporučilo neupravovat text obecně závazných vyhlášek města Hustopeče č. 3/2016 a 4/2016, kterými se stanoví školské obvody základních a mateřských škol zřízených městem Hustopeče. Jedná se o větu, kterou navrhovali někteří zastupitelé vložit do vyhlášek schválených 15. prosince 2016, a to: „Rodiče dítěte mohou využít možnosti umístění dítěte ke vzdělávání do školy dle vlastního výběru bez ohledu na určení školského obvodu.“ Ministerstvo upozornilo, že by věta mohla být špatně pochopena. K vysvětlení systému umísťování dětí do ZŠ a MŠ město využije Hustopečské listy, web, případně jiné informační kanály. 

Vyhlášku o nočním klidu čeká upřesnění 

Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 2/2016 o nočním klidu čekají změny. Ministerstvo vnitra zaslalo městu právní rozbor, vytklo některé věci a doporučilo konkrétní kroky. Na únorovém zastupitelstvu bude proto předložen ke schválení návrh nové vyhlášky, která upravuje vyhlášku v souladu s doporučením Ministerstva vnitra a zároveň zruší původní vyhlášku č. 2/2016.

Žádá se o dotaci na osvětlení přechodu u „Lipovky“ 

Nadace ČEZ vyhlásila grantové řízení Oranžový přechod a je možné podávat žádost o instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce. Maximální výše příspěvku je 120 tisíc korun. Město Hustopeče využívá této výzvy u přechodu na ulici Komenského k dětskému hřišti. Nový Oranžový přechod by měl maximálně zvýšit bezpečnost návštěvníků dětského hřiště.

Zdroj:https://www.hustopece.cz/radni-navrhuji-ke-schvaleni-zmeny-v-uzemnim-planu