HUSTOPECE.CZ:Radní odsouhlasili generální opravu komínů pro byty ve Smetanově ulici

26.10.2017 13:05

V úterý 24. října se hustopečští radní sešli na své 77. schůzi. Řešili opravu komínů pro městské byty, podporu akce Hustopečský masopust i změnu názvu a rozšíření náplně práce odboru regionálního rozvoje. 

Revize komínů na městském domě ve Smetanově ulici odhalila nedostatky. Radní projednali navržené řešení. „V nejbližší době nastoupí zaměstnanci firmy AKkomíny, s.r.o. a provedou generální opravu, při níž odstraní zjištěné závady,“ upřesnil místostarosta Bořivoj Švásta. 
Organizátoři Hustopečského masopustu požádali o spolupráci při pořádání této již tradiční akce. Vedení města odsouhlasilo rozsah podpory stejný jako v předešlých dvou letech. „Zaměstnanci města pomáhají s dočasným dopravním značením, úklidem či s propagací.  Rovněž zapůjčíme pro potřeby akce popelnice a mobilní stánek,“ doplnila starostka Hana Potměšilová. 
Odbor regionálního rozvoje se od 1. prosince přejmenuje. Na městském úřadě ho najdete pod názvem odbor územního plánování. Tato změna souvisí s rozšířením činnosti odboru, který upravila novela stavebního zákona. Spočívá ve vydávání závazných stanovisek ohledně souladu stavby s územním plánem. Odbor se rozšíří o jednoho pracovníka, který se, spolu s ostatními zaměstnanci odboru, bude agendě věnovat. 
Radní pověřili zaměstnance sociálního odboru vypracováním projektu Bezbariérová doprava. Ten spočívá v zajištění přepravy osob se zdravotním postižením či seniorů a týká se Hustopečí a okolí. „Peníze na toto senior taxi můžeme získat z Jihomoravského kraje, který uvedenou aktivitu podporuje,“ upřesnila Potměšilová.
-hrad-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2017/10/radni-odsouhlasili-generalni-opravu-kominu-pro-byty-ve-smetanove-ulici