HUSTOPECE.CZ: Radní se podvanácté sešli k jednání

20.04.2019 07:01

Radní jednali na své 12. schůzi

Mezi hlavní témata zasedání patřilo potvrzení smlouvy se zhotovitelem sociálního bydlení pro rodiče s dětmi v nouzi, vyhodnocení provozu školního autobusu nebo schválení minimální sítě sociálních služeb na Hustopečsku.

Radní vybrali stavební firmu, která vybuduje druhý podporovaný bytový dům v ulici Žižkova 
Do výběrového řízení se přihlásili celkem tři uchazeči a s nejnižší cenou zvítězila firma Stavimal, s.r.o. Začátek realizace je naplánovaný na červen letošního roku, hotovo by mělo být v srpnu 2020. Dům poslouží rodinám s malými dětmi, které se ocitnou v těžké životní situaci. Se zaplacením projektu pomůže dotace z IROP (Integrovaný regionální operační program). Z ní je spolufinancována i první etapa výstavby sousedního bytového dům pro seniory nad 65 let nebo osoby, které jsou závislé na něčí pomoci. Ten mám být dokončen už letos na podzim.

Minimální síť sociálních služeb na Hustopečsku umožní čerpání peněz na sociální služby z Jihomoravského kraje. Radní schválili Finanční deklaraci sítě sociálních služeb pro obec s rozšířenou působností Hustopeče, která rozděluje služby dle potřebnosti v regionu. Přidělené priority je zařazují do krajské sítě služeb a umožní čerpání dotací vyplácených Jihomoravským krajem.

Předprodej vstupenek na říjnové Burčákové slavnosti odstartuje 2. května a bude se řídit novým ceníkem 
Nejvýhodněji, za 150 korun na oba dva dny, je vstupenky možné koupit do 30. června přímo v TIC v Hustopečích nebo přes webové stránky https://www.kinohustopece.cz. Druhá vlna předprodeje nabídne lístky za 200 korun na celé Slavnosti a potrvá až do 4. října. Na místě za vstupné zaplatíte v pátek 150 korun, v sobotu 250 korun a cena za dva dny bude 300 korun. Děti do 15 let půjdou zdarma, pro studenty a seniory platí po celou dobu cena 150 korun.

Kamery na náměstí pomohly odhalit vandala, který poškodil informační tabuli s malovanou mapou Incident se stal v nočních hodinách a díky záznamům městského kamerového systému a rychlému zásahu policie byl pachatel zjištěn. K činu se doznal a uhradí vzniklou škodu.

Školní autobus sveze denně okolo 63 cestujících

Autobus využívají zejména děti cestou do školy a senioři k přesunu blíž do centra města, kde se nachází ambulance lékařů a další instituce. Kladné ohlasy přichází zejména od obyvatel dynamicky se rozvíjejících okrajových částí města. Na bezpečnost přepravovaných osob dohlíží každý den v autobuse přítomný strážník nebo zaměstnanec městské policie.

-hrad-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2019/04/radni-se-podvanacte-sesli-k-jednani