HUSTOPECE.CZ: Radní se sešli na své 20. schůzi

30.08.2019 15:54

Hustopečští radní jednali v úterý 27. září. Vybrali zhotovitele projektové dokumentace na stavební úpravy a modernizaci společenského domu, schválili pronájem volných prostor v budově polikliniky a řešili stavbu vodovodu v ulici Pitnerova.

Zase o krok blíž je rekonstrukce společenského domu v Hustopečích. Radní potvrdili smlouvu se zhotovitelem projektové dokumentace, která bude sloužit i jako podklad pro vydání stavebního povolení. To by mělo být finální do 17 měsíců od podpisu smlouvy. „Vybírali jsme celkem ze 14 nabídek a s nejnižší cenou vyhrála výběrové řízení firma STRAET ARCHITECTS s.r.o., která projekt zpracuje v souladu se studií architektů Marka Gabriela Ječmena a Jakuba Cahy z loňského dubna,“ doplnila starostka města Hana Potměšilová. Dokumentace vyjde městský rozpočet na částku okolo 2,3 milionů korun.

Nové záchytné parkoviště v Bratislavské ulici bude částečně uzavřené kvůli zemním pracím souvisejících s elektrifikací železnice. Investor, kterým je Správa železniční dopravní cesty, měl mít podle původního plánu stavbu hotovou ještě před budováním parkoviště. Realizaci však brzdily nedořešená vlastnictví dotčených pozemků nebo podmínka Povodí Moravy spočívající v nutnosti zvednout kolej o jeden metr v záplavovém území. „My jsme na výstavbu nových parkovišť čerpali dotaci a její podmínkou bylo dokončení díla do prosince roku 2018. Termín byl vázán smlouvou a nešlo ho posunout, v případě porušení bychom riskovali vracení téměř jedenáctimilionové dotace,“ vysvětlila Potměšilová. Správa železniční dopravní cesty vzniklou situaci akceptuje, nezbytné práce provede a uhradí veškeré náklady související s rozebráním části parkoviště a jeho následným uvedením do původního stavu. „Samozřejmě jsme informovali i poskytovatele dotace, Integrovaný regionální operační program, který s návrhem řešení souhlasí,“ doplnila Potměšilová

Prostory polikliniky jsou plně obsazené. Radní schválili smlouvu o nájmu posledních dvou volných místností v suterénu budovy. Již dříve o ně měla zájem společnost Girasole věnující se sociálním službám. Od záměru původně upustila kvůli zamítnuté žádosti o dotaci. Tu jí ale nyní poskytovatel podpořil, nezisková společnost Girasole rozšiřuje činnost o odlehčovací služby pro pečující a místnosti obsadí. Poliklinika je tak plně využita a své místo zde našly zdravotnické a sociální služby, masáže nebo například kadeřnictví.

Chodníky v ulicích U Větrolamu a Údolní budou hotové do 30. září. „Důvodem měsíčního zpoždění oproti předpokládanému termínu jsou nutné přeložky plynu a vody. Teprve potom můžou nastoupit stavební dělníci a chodníky dokončit,“ vysvětlil místostarosta města Bořivoj Švásta. 

Nový vodovod bude v ulici Pitnerova. „Vodovod zde chybí a obyvatelé jsou často napojeni krkolomě přes cizí pozemky z ulice Nádražní. Najdou se i tací, kteří si pitnou vodu domů dováží,“ uvedl důvod stavby Švásta. Zástupci vedení města již potvrdili objednávku na zemní práce.

Se začátkem školního roku vyrazí na trasu opět školní autobus. Radní prodloužili dodatkem dobu trvání smlouvy se společností BORS BUS s.r.o., která zajišťuje v Hustopečích jízdy školního autobusu. Na ten se školáci, jejich rodiče ale i například starší lidé a ti bydlící daleko od centra města můžou těšit od začátku nového školního roku.
-hrad-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2019/08/radni-se-sesli-na-sve-20-schuzi