HUSTOPECE.CZ: Radní zasedli k jednacímu stolu v úterý 5. března

06.03.2019 20:39

Radní se sešli v úterý 5. března na své 9. schůzi a mezi hlavní body patřily nákup energií přes přímý vstup na burzu, nabídka pronájmu prostor v poliklinice nebo zřízení nového pracovního místa v penzionu.

Město plánuje nově nakupovat energie přes přímý vstup na burzu

Radní ukončili dohodu o centralizovaném nákupu energií ve spolupráci s městem Pohořelice a dali zelenou přímému vstupu na burzu energií. Hlavní výhodou je větší pružnost spočívající v samostatném určení termínu nákupu či zvolení délky dodávky s ohledem na aktuální situaci na trhu. Prvním krokem k úspěšnému zahájení bude sjednání smlouvy s makléřem, který má právo obchodování na burze.

Poliklinika nabízí volné prostory
Volné prostory k pronájmu jsou nyní k dispozici v suterénu a druhém nadzemním podlaží budovy polikliniky. Vznikly po přestěhování společnosti PETMED s .r.o. a současně odstoupením od záměru pronájmu společnosti Girasole. Ta zde plánovala rozšíření již stávajících služeb o půjčovnu kompenzačních pomůcek a mobilní hospic, nicméně nepodařilo se jí zajistit potřebné finance pro náročný provoz.

Do penzionu přibyde nový sociální pracovník
Pečovatelská služba v penzionu je zaměřená na přímou práci s uživateli, jejichž cílová skupina se neustále rozrůstá. Jedná se o seniory, osoby s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením či rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc. Z důvodu širšího záběru a zkvalitňování poskytovaných služeb se tým pečovatelů v penzionu rozroste o nové místo na pozici sociální pracovník.

Ukončení rozvozu obědů

Pečovatelská služba postupně ukončí rozvoz obědů. Na svoji činnost totiž čerpá veřejnou podporu a tudíž nesmí nahrazovat běžně dostupné služby. Současní klienti budou o změně včas informováni a rovněž jim pracovníci penzionu nabídnou jinou variantu zajištění obědů.
-hrad-

Zdroj: www.hustopece.cz/2019/03/radni-zasedli-k-jednacimu-stolu-v-utery-5-brezna