HUSTOPECE.CZ: Z 16 lokalit lze rozšířit zeleň pouze na šesti místech. Radní jednali

14.06.2018 23:05

V úterý 12. června se konala 95. schůze Rady města Hustopeče.

Z 16 lokalit lze rozšířit zeleň pouze na šesti místech
„Často chodí od obyvatel města různé připomínky k výsadbě zeleně ve městě. Víme, že zeleň dělá město krásnějším, i proto jsme nechali zaměstnance úřadu zhodnotit možnosti jejího rozšíření v 16 lokalitách,“ uvedla starostka Hana Potměšilová. Petr Berka s Ondřejem Raflem zjišťovali, kde lze výsadbu udělat, protože umístění sítí v zemi s sebou nese různá omezení, často je nutné zeleň úplně vyloučit. Posuzovali například tyto lokality: stadion, autobusové nádraží, tržnici, COOP, ulici Bratislavskou, Šafaříkovu, Žižkovu apod. „Závěrem je, že pouze na šesti místech lze vysadit jednotlivé keře nebo stromy a město tuto výsadbu podpoří,“ komentovala Potměšilová.

Školní autobus vyjede v tříměsíčním zkušebním provozu
Od 3. září bude ulice města brázdit školní autobus. Zastaví na devíti nástupních místech a dvou výstupních. Jeho cílem je dopravit děti z okrajových lokalit města bezpečně do základních škol. Bude vyjíždět pouze ráno, jednou denně, a v případě nevytíženosti ho mohou využít i senioři. „Autobus bude zcela zdarma, placen z peněz vybraných z přestupků a cena je vyčíslena na necelých 400 korun denně,“ podotkla Potměšilová. Spuštění zcela ojedinělého projektu vzbudilo různé druhy reakcí, většina z nich pochybuje nad vytížeností autobusu. „Víme, že je to něco nového, nevyzkoušeného. Proto jsme se rozhodli, že spustíme tříměsíční zkušební provoz a poté vyhodnotíme, zda má smysl autobus dál provozovat,“ dodala Potměšilová.

Organizační složku Penzion a pečovatelská služba povede Monika Trčková
Penzion a pečovatelskou službu spravoval řadu let Sociální odbor MěÚ Hustopeče. „Potřeba zřídit samostatnou organizační složku vznikla díky velkému nárůstu klientů během posledních let a poslední zasedání zastupitelstva tento krok schválilo,“ sdělila Potměšilová. Organizační složka byla ustanovena od 1. července a z pěti uchazečů byla výběrovou komisí vybrána a radou města následně jmenována paní Monika Trčková.

Zhotovitel cyklostezky byl vybrán z devíti zájemců
Úspěšná žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury posunula cyklostezku, která propojí město Hustopeče se sousední obcí Starovice, k blízké realizaci. Začátek stezky je na hranici katastru Hustopečí a konec za křižovatkou ulice Tábory a Dvořákova, u jídelny ZŠ Komenského. Její trasa povede podél silnice na ulicích Žižkova a Tábory. „Schválili jsme výběrové řízení na zhotovitele a vybírali jsme z devíti uchazečů. Cyklostezka bude stát necelých devět milionů korun,“ řekla Potměšilová. Dokončení cyklostezky je naplánováno na léto 2019.

Stavební úpravy ZŠ Komenského budou o téměř 10 milionů dražší
Jednou z největších investic ve městě jsou plánované úpravy Základní školy Komenského. Jejich hlavním cílem je zajistit bezbariérový přístup. K tomu poslouží dva výtahy vybudované v hlavní budově a v přístavbě. Přibydou i moderně vybavené odborné učebny a okolní zeleň. Rozsáhlý projekt je spolufinancován Evropskou unií. „Velkou část stavby uhradí dotace, která pokryje až 90% celkových nákladů. Původní odhad byl kolem 51 milionů korun. Během výběru zhotovitele došlo k navýšení soutěžní ceny o více jak 8 milionů,“ vysvětlila Potměšilová. Z tohoto důvodu radní doporučili zastupitelstvu, aby schválilo navýšení výdajů o 10 milionů korun. Navýšení totiž zahrnuje i rezervu.

Bluegrassová škola bude letos na ZUŠ Hustopeče
Každoročně se v období letních prázdnin koná v prostorech Základní školy Komenského bluegrassová škola pořádaná Moravskou komorou Svazu autorů a interpretů a Bluegrassovou asociací Brno. Z důvodu rekonstrukce základní školy se bude letní bluegrassová škola konat v termínu od 13. do 17. srpna v prostorech Základní umělecké školy Hustopeče, jejíž budova patří městu, proto se k možnosti pronájmu vyjadřovala i rada města. Kladně.

-ves-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2018/06/z-16-lokalit-lze-rozsirit-zelen-pouze-na-sesti-mistech-radni-jednali