HUSTOPECE:CZ: Z jednání radních

08.08.2019 08:14

Členové rady města se sešli v úterý 6. srpna na své devatenácté schůzi. Schválili smlouvu o partnerství a spolupráci s ředitelstvím Policie České republiky Jihomoravského kraje, vybrali zhotovitele komunikace a parkovacích míst v ulici Tábory a jednali také o pořízení kolumbária na hřbitov i o změně umístění nabíjecí stanice pro elektromobily.

Vedení města potvrdilo smlouvu o partnerství s ředitelstvím policie Jihomoravského kraje. „Spolupráce bude spočívat v pomoci se zajištěním akce Den s Policií České republiky. Ten se uskuteční ve čtvrtek 12. září a bude určený dětem a žákům z mateřských, základních a středních škol i široké veřejnosti,“ upřesnila starostka města Hana Potměšilová. Strážci zákona představí svoji práci v areálu firmy Agrotec, akce odstartuje v devět hodin dopoledne.

V ulici Tábory zrekonstruují dělníci komunikaci a vybudují nová parkovací místa. 
Radní vybrali nejvýhodnější nabídku dodavatele, která přišla od firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. „Úpravy se zde týkají úseku od křižovatky s ulicí Dvořákova po křižovatku s ulicí Vrchlického. Vysoutěžená částka je 4,5 milionů korun bez DPH,“ doplnil místostarosta Bořivoj Švásta.

Hustopeče se potýkají s nedostatkem hrobových míst. 
Aktuální stav by pomohlo vyřešit kolumbárium. „Zabýváme se problémem už delší dobu. Zjišťují se podmínky, za jakých lze kolumbárium vybudovat, je třeba upravit řád veřejného pohřebiště. Zaměstnanci majetkoprávního odboru navrhnou nejvhodnější umístění na zdejším hřbitově,“ vysvětlil Švásta. 

Nabíjecí stanice pro elektromobily bude v ulici Bratislavská. Původní záměr počítal s umístěním v Husově ulici naproti pošty. „Práce na projektu se vyvíjí a z posledního jednání s odbornými techniky vyplynulo, že vybrané místo není vhodné. Jednak kvůli šikmému stání v jednosměrce, kde řidiči nemůžou ke zdroji nacouvat, a dále kvůli nevyhovující kapacitě elektřiny,“ vysvětlila Potměšilová. Nabíjecí stanice pro elektromobily získá své stanoviště na parkovišti v ulici Bratislavská, naproti křižovatky s ulicí Palackého. Toto záchytné parkoviště bylo vybudováno s podporou dotace, nicméně poskytovatel s návrhem souhlasí pod podmínkou, že místa nebudou zablokována nepřetržitě.
 
Z nádvoří domu U Synků bude klidová zóna. 
Radní města pověřili členy komise regionálního rozvoje, aby se zabývali přípravou návrhu řešení. Nádvoří by měly oživit stromy i vodní prvek.

Chodci se dostanou bezpečněji ke krytému bazénu.
Nyní je hlavní přístupovou cestou ta přes parkoviště a situace pro pěší nebo cyklisty je mnohdy nepřehledná. Vedení města hledá ve spolupráci s komisí regionálního rozvoje bezpečnější variantu. 

Turistická ubytovna v Celné v Orlických horách má nového nájemce.
Celoročně ji využijí skauti ze Žamberka, kteří zaplatí městu za rok 15 tisíc korun. Sami si budou hradit energie a veškeré provozní náklady. „Dlouhodobě se nedařilo ubytovnu efektivně provozovat a tak jsme se rozhodli budovu dočasně pronajmout. Po dořešení vlastnictví jednoho z okolních pozemků zvážíme další postup,“ doplnil Švásta.

-hrad-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2019/08/z-jednani-radnich