HUSTOPECE.CZ: Z jednání rady: Budova Formanky bude mít kompletně zrekonstruované sprchy a toalety

22.12.2018 19:57

Radní se sešli v úterý 18. prosince na 4. schůzi Rady města Hustopeče.

Budova Formanky bude mít kompletně zrekonstruované sprchy a toalety
V současné době se v budově Hotelu Formanka rekonstruují koupelny u jednotlivých pokojů. Rada města diskutovala o návrhu rekonstrukce společných koupelen a záchodků, které slouží pro turisty ubytované v chatkách či karavanech. Koupelny jsou z roku 1994 a od sprch vlhnou přilehlé pokoje. Úkolem rady po minulém zastupitelstvu bylo prověřit, zda je kompletní renovace nutná. „Objekt jsme navštívili a rozhodli jsme se, že má smysl do oprav investovat. V rozpočtu pro rok 2019 máme vyčleněnou částku do 1,5 milionu korun,“ shrnula starostka Hana Potměšilová.

ZŠ Komenského má vybrané dodavatele na většinu zakázek
Na Základní škole Komenského se čile buduje a bylo nutné vybrat dodavatele na konektivitu (počítačové připojení) a nábytek nových učeben, proto radní schválili výběr nevhodnějších nabídek. „K dokončení investice zbývá vybrat dodavatele výukových pomůcek. Veřejná zakázka bude vyhlášena v příštím roce,“ řekl místostarosta Bořivoj Švásta.

Zvolené komise odráží potřeby města
Na minulé i této radě města bylo schváleno několik komisí rady města. Komise pracují jako poradní orgán na základě úkolů rady a vlastních podnětů. Hlavou komise je předseda, kterému pomáhá tajemník, většinou zaměstnanec úřadu, a členové, kteří jsou přizváni na základě odbornosti k dané problematice. „Některé komise už začaly pracovat. Komise pro životní prostředí např. dostala za úkol podívat se na odpadové hospodářství a využití zemědělských pozemků, komise stavební se sešla již dvakrát, komise sportovní organizuje anketu Sportovec roku, komise pro cestovní ruch začne pracovat s dosud platnými vyhláškami,“ vyjmenovala pár projednávaných témat Potměšilová.

Komise rady města 
Sportovní komise - Petr Fridrich
Komise pro životní prostředí a zemědělství - Vladimír Turzák
Stavební komise - Michal Stehlík
Sociální komise - Antonie Koblihová
Komise obřadů a slavností - Ingrid Florusová
Komise pro práci se seniory a handicapovanými občany - Martina Ondrová
Vinařská komise - Pavel Jurák
Komise cestovního ruchu a městského marketingu - Blanka Marková
Školská a kulturní komise - Blanka Nešporová
Komise pro územní rozvoj - Helena Straková

-ves-

Zdroj: www.hustopece.cz/2018/12/z-jednani-rady-budova-formanky-bude-mit-kompletne-zrekonstruovane-sprchy-a-toalety