HUSTOPECE.CZ: Z jednání rady: dominanty náměstí čeká osvětlení

11.04.2017 10:28

Plánuje se rekonstrukce letního koupaliště 
Rada města schválila nejvhodnější firmu na zpracování projektové dokumentace na úpravy venkovního koupaliště. Letní koupaliště má za sebou již 21 let provozu a průměrnou roční návštěvnost 33 tisíc lidí. V budoucnu jsou nutné stavební úpravy povrchů a ploch tak, aby odpovídaly vyhlášce krajské hygienické stanice. Plánuje se přejít na moderní keramické povrchy u ochozů, odtokových žlabů a přelivných hran. Předpokládá se i možná oprava bazénových van. Navržený projekt by měl také řešit hospodaření s vodou, protože nutnost výměny vody podle počtu návštěvníků je 40 – 120 kubíků vody denně. Ideálně by se mohla používat na závlahy v areálu fotbalového hřiště nebo na splachování. Vyřešit by se měla i bezbariérovost vstupu do bazénů.

-ves-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2017/04/z-jednani-rady-dominanty-namesti-ceka-osvetleni