HUSTOPECE.CZ: Z jednání Rady města – nové chodníky na ulici Družstevní

05.09.2020 12:32

První zářijový den připadl na 53. schůzi Rady města. Porada se nesla v duchu blížícího se setkání zastupitelstva, zároveň se však probírala důležitá témata jako rekonstrukce hřbitovní kaple, bezbariérové chodníky na ulici Družstevní či nová parkovací místa na ulicích Žižkova a Svatopluka Čecha.

Nové chodníky a parkovací místa ve městě

Do rozpočtu města se vrátilo 7,5 milionu korun, které budou vloženy do dříve vyškrtnutých investic. „Oprava chodníku na Družstevní a nová parkovací místa na ulicích Žižkova a Svatopluka Čecha byly v plánu již na jaře tohoto roku. Na základě nižších předpokládaných příjmů jsme byli nuceni některé investice odložit. Jelikož se nám vrátily částečně finance, mohou se již některé dříve plánované akce realizovat,“ těší se starostka. Na ulici Družstevní se jedná o oboustranný chodník podél místní komunikace v celkové délce 330 metrů. Předpokládaná cena za chodníky je 2,7 milionu korun, za parkovací místa kolem 2 milionů korun. Do konce kalendářního roku budou obě investice hotové, nyní se soutěží zhotovitelé, kteří se mohou hlásit do 14. září do 10.00.

Hřbitovní kapli čeká závěrečná rekonstrukce – na konci listopadu bude hotovo

V září 2020 započne dvouměsíční rekonstrukce kaple na hřbitově. „Kaple se postupně opravovala řadu let. Nyní je ve fázi, kdy se mohou udělat kompletně zbývající práce,“ popisuje stav starostka Hana Potměšilová. „Uvažuje se, že do opravené kaple bude instalován památník padlým v 1. světové válce, který je dočasně umístěn na hřbitovní zdi,“ doplňuje místostarosta Bořivoj Švásta. Celková částka bude ve výši 600 tisíc korun. Vedení města zároveň převzalo nové veřejné osvětlení na hřbitově.

Více informaci o kapli:

  • Stavba je z počátku 19. století.
  • Dosavadní zásahy: Obnova omítek provedena v roce 2001, oprava střechy v roce 2005, obnova stropu kaple v roce 2007.
  • Po dokončení těchto prací se kaple užívala jako skladiště demontovaných pomníků a kamenných fragmentů ze sloupu Nejsvětější Trojice a kostela sv. Václava. Z původního vybavení zůstala pouze dřevěná oltářní menza, zcela degradovaná působením dřevokazného hmyzu a nevhodnými teplotními a vlhkostními poměry v kapli.
  • V posledních několika letech začaly být na obvodovém zdivu patrné poruchy omítek, způsobené vzlínající vlhkostí a solemi. Docházelo jednak k degradaci omítky vně i uvnitř stavby, jednak k lokálnímu nárůstu řasy na povrchu stěn v interiéru. Vlhkost postupně vystoupala do výšky cca 2–2,5 m.
  • V roce 2014 byly zahájeny práce, jež mají za cíl rehabilitaci této památky. Vzhledem k finanční náročnosti probíhají po dílčích etapách. První etapa v roce 2014 zahrnovala odvedení dešťové vody, stékající ze střechy kaple, od objektu do kanalizace, vybudování oblázkového drénu a okapového chodníku ze žulové kostky po vnějším obvodu stavby. Celkové náklady: 161.185 Kč. Akce byla podpořena Ministerstvem kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, příspěvek 125.000 Kč. Druhá etapa v roce 2015 se zaměřila na zřízení provětrávané podlahy v kapli. Kaple byla vyklizena, rozebrala se stávající dožilá konstrukce podlahy a provedla se nová, která umožňuje odvětrání vzlínající vlhkosti do exteriéru. Podlaha je provedena bez dlažby, ta bude položena teprve po obnovení omítek, aby nedošlo k jejímu poškození při jejich realizaci. Celkové náklady: 104.889 Kč. Akce byla podpořena Ministerstvem kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, příspěvek 90.000 Kč.
  • Během zimních měsíců 2015 došlo k osekání degradované omítky a zdivo bylo ponecháno k přirozenému vyschnutí. 

 

 -vyh-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2020/09/zjednani-rady-mesta--nove-chodniky-na-ulici-druzstevni