HUSTOPECE.CZ: Z jednání Rady města – školní autobus od září s novými pravidly

23.06.2020 22:41

Radní se sešli na své 48. schůzi v úterý 16. června. Na programu měli veřejné osvětlení na hřbitově, pronájem kavárny v domě U Synků či uzavírku ulic spojenou s cyklistickou akcí.

Na začátku prázdnin započne výstavba retenční nádrže v areálu Městských služeb

Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Retenční nádrž v areálu Městských služeb. „Město Hustopeče uspělo s dotací z operačního programu Životní prostředí. Dotace pokryje 85 % uznatelných nákladů,“ seznamuje nás s výsledky dotace starostka Hana Potměšilová. Do soutěže se přihlásilo šest firem a zvítězila nabídka místní firmy s částkou 5,2 mil. s DPH. Podle smlouvy se realizace uskuteční v termínu 1. 7. – 30. 9. 2020. Nová retenční nádrž pomůže se závlahou městské zeleně.

Od 1. 7. 2020 se navyšuje cena za pronájem urnového místa

Radě města byl předložen Řád veřejného pohřebiště s drobnými úpravami na základě připomínek dozorového orgánu – Jihomoravského kraje. „Částka za pronájem byla 6 500,-, nově se navyšuje na 8 000,- s dobou splatnosti v nájmu 10 let.

Veřejné osvětlení na hřbitově pomůže s viditelností

Vzhledem k havarijnímu stavu veřejného osvětlení na hřbitově rozhodla Rada města o jeho opravě a rozšíření. „Jedná se o investici do 1 milionu korun. Rada schválila výzvu k oslovení firem,“ říká starostka. Důvod investice je jasný – bezpečnost. „Každý podzim, když se změní čas a začne se brzy stmívat, začnou občané telefonovat a psát na radnici, že je na hřbitově téměř tma a není vidět ani na cestu,“ dodává starostka. Cílem je, aby do začátku podzimu bylo osvětlení funkční.

Kavárna v domě U Synků hledá nájemce

Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor Muzejní kavárny (Café Auspitz). „Kavárna je téměř připravena a hledá svého kavárníka. Přihlášky mohou zájemci zasílat do 22. 7. s tím, že od 1. 8. by se kavárna otevřela,“ těší se starostka. Přihlášku mohou zájemci odevzdat v uzavřené obálce označené heslem „Pronájem Muzejní kavárna, NEOTVÍRAT“. Více informací naleznete v příloze.

Cyklistická akce uzavře hustopečské ulice

V srpnu proběhne tradiční cyklistická akce Kolo pro život. „V sobotu 8. srpna bude uzavřeno Dukelské náměstí pro účely startu Kola pro život,“ zve na závody starostka. Zároveň budou z důvodu konání uzavřeny ulice Hybešova, Šafaříkova a Tyršova, kde budou parkovat účastníci závodu.

Městské služby získají nový mulčovač

Zaměstnanci městských služeb budou nově pracovat se stranovým příkopovým mulčovačem. „Stroj bude stát městskou pokladnu 134 tisíc a je ideální pro údržbu podél komunikací,“ popisuje investici starostka.

 

„Školní“ autobus bude nově zpoplatněn

Od 1. 9. se podařilo dostat linku školního autobusu do systému IDS JMK, tzn., že bude uvedena v jízdním řádu, bude ji provozovat společnost Kordis a jízda v něm bude zpoplatněna. Roční žákovská permanentka (jednozónová) bude stát 625 korun „Město rozhodlo o příspěvku 500 korun, tzn. že rodič zaplatí 125,- Kč. Příspěvek může získat žák do 18 let s trvalým pobytem v Hustopečích navštěvující školu v Hustopečích.

Více informací a aktuální pokyny naleznete v dalším čísle Hustopečských listů, v připravované reportáži a brzy i na webu města.
 

-vyh-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2020/06/z-jednani-rady-mesta--skolni-autobus-od-zari-s-novymi-pravidly