HUSTOPECE.CZ: Z jednání rady města: školní autobus poprvé vyjel

28.06.2018 12:35

Radní se sešli na své 96. schůzi. Řešili školní autobus, opravy komunikací nebo projektovou dokumentaci na trasu metropolitní sítě.
Školní autobus vyjel na trasu, tentokrát s radními a odborníky z dopravy.
„Touto zkušební jízdou jsme hlavně chtěli vychytat drobné odchylky. Je lepší řešit to s předstihem, než potom za ostrého provozu.  Některé zastávky budou mírně posunuty na přehlednější místa,“ vysvětlila starostka města Hana Potměšilová. Zkušební jízdy se zúčastnili zástupci břeclavské dopravní policie, hustopečského odboru dopravy, společnosti BORS, městské policie i vedení města. Jak nám potvrdila starostka, dohlížet a koordinovat jízdu autobusem bude preventista kriminality.

Opravy se dočkají další komunikace v Hustopečích. Na základě vytipovaných problémových míst, mezi které patří například nefunkční kanál v ulici Javorová, propadená dlažba v ulici Dlouhá, poškozená silnice v Herbenově ulici, potřeba napojení na beton před vinařstvím ve Vinařské ulici a celá řada dalších, byly poptány stavební firmy. Nejlevnější nabídka přišla od společnosti Správa a údržba silnic Břeclav. Práce by měly začít koncem srpna.
Obnova čeká i cestu mezi bytovkami v ulici Brněnská. Situaci zde komplikovaly majetkové poměry, kdy část komunikace nepatřila městu. „Jakmile původní vlastníci převedli darovací smlouvou pozemky, začali jsme s přípravou opravy. Je vysoutěžená firma a rozpočet města na rok 2018 s penězi na rekonstrukci komunikace počítá,“ potvrdila Potměšilová. Jakmile bude se zhotovitelem upřesněn termín realizace (pravděpodobně v termínu mezi 20. srpnem a koncem září), vedení města osloví obyvatele bytových domů a občany, kteří parkují své automobily v přilehlých garážích kvůli znepřístupnění cesty, které potrvá asi jeden týden. 
Oprava horní části Dukelského náměstí se přesouvá na další období. Město nechalo nacenit také rekonstrukci horní části náměstí od spořitelny po ul. Smetanovu. „Je zde potřeba odfrézovat horní část asfaltu, upravit kanály a částečně i obrubníky a dlažbu. Je to v plánu, ale letošní rozpočet to již nepokryje,“ vysvětlil místostarosta města Bořivoj Švásta. 
Nový nájezd získá Frauenthal. Firma sídlí na frekventovaném místě a doprava je zde často velmi komplikovaná a nepřehledná. „Nyní je zpracovaná projektová dokumentace a firma plánuje realizaci. Po jejím dokončení by již kamiony neměly blokovat ulici Vrchlického“ doplnil Švásta. 
Radní schválili projektovou dokumentaci na trasu první etapy metropolitní sítě. Stavba připojí budovy radnice a staré pošty, nového kulturního a informačního centra, budoucí záchytné parkoviště, knihovnu a obě základní školy na vysokorychlostní síť elektronických komunikací realizovanou optickými vlákny.  Ta zajistí rychlejší přenos dat v celé oblasti. 
Nově vymalováno bude v budově radnice. Podle hygienických předpisů je nutné výmalbu obnovovat jednou za osm let a tato doba již uplynula. Proto radní schválili provedení výmalby objektu. 
-hrad-
Zdroj: https://www.hustopece.cz/2018/06/z-jednani-rady-mesta-skolni-autobus-vyjel-na-zkusebni-jizdu-opravovat-se-budou-dalsi-komunikace-a-vznikne-novy-vjezd-do-frauenthalu