HUSTOPECE.CZ: Z jednání rady: Město prověří možnost vzniku parkoviště za hřbitovem

13.01.2019 20:19

Radní se sešli v úterý 8. ledna na 5. schůzi Rady města Hustopeče.

Město prověří možnost vzniku parkoviště za hřbitovem
Za hřbitovem v lokalitě Starý vrch (v blízkosti vinařství Starý vrch) je nevyužívaná zelená plocha, kterou turisté často používají k parkování automobilů před výšlapem do mandloňových sadů. Pozemky patří městu, státu a soukromému vlastníkovi. Analýza stávajícího stavu územní studie S10 vyčlenila tuto zemědělskou půdu na parkování. „Vítáme to, protože místo se k parkování stejně používá. Může sloužit návštěvníkům hřbitova, krematoria i sadů. Proto město prověří, zda je možné lokalitu ve změně územního plánu změnit na plochu určenou k parkování,“ uvedla starostka Hana Potměšilová. Poté má vedení města v plánu jednat se Státním pozemkovým úřadem o bezúplatném převodu pozemků.

Radní schválili cenu jednorázového pronájmu pro restauraci Spolák
Pronájem sálu společenského domu je v režii organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče. V poslední době přichází podněty od více subjektů také na pronájem přilehlé restaurace Spolák, která je z provozu společenského domu vyčleněna. „Tento zájem byl impulsem, abychom vytvořili ceník. Schválili jsme jednorázový pronájem za částku 3000 korun v topné sezóně, letní sezónu budeme ještě řešit,“ vysvětlil místostarosta Bořivoj Švásta.

Výměnu technologie vytápění krytého bazénu zajistí metoda EPC
Krytý bazén získá díky úspěšné žádosti o dotaci kompletně nové zázemí, které významně zvýší pohodlí všech návštěvníků. V roce 2019 slaví bazén devětadvacet let provozu a kotelna volá po nových technologických možnostech vytápění. „Odhadovaná částka na výměnu technologie kotelny je minimálně 4,5 milionu korun, proto jsme řešili několik možností. Zvolili jsme metodu EPC (Energy Performance Contracting), která řeší splácení investice do nové technologie formou dosažených úspor na spotřebovaných energiích. Garantem dosažených úspor energií je zpracovatel projektu, z čehož vyplývá, že při nedosažení plánovaných úspor hradí splátku dodavatel technologie. Nyní zaplatíme vypracování projektu, na který taktéž požádáme o dotaci a o zbytek se postará vybraný dodavatel,“ představila Potměšilová nejlepší variantu.

-ves-

Zdroj: www.hustopece.cz/2019/01/z-jednani-rady-mesto-proveri-moznost-vzniku-parkoviste-za-hrbitovem