HUSTOPECE.CZ:Z jednání rady: Práce na záchytných parkovištích startují v ulici Bratislavská

11.11.2017 22:55

V úterý 7. listopadu se konala 78. schůze Rady města Hustopeče.

Budování záchytných parkovišť začíná v ulici Bratislavská
Vybudování záchytných parkovišť je reakcí na zvýšení dopravního zatížení v Hustopečích. Současně jde ruku v ruce s plánovanou elektrifikací a modernizací železnice. Nová parkovací místa jsou naplánovaná v ulicích Bratislavská, Vinařská a Nádražní. Termín dokončení musí být v souladu s dotační výzvou, hotovo má být nejpozději do 31. prosince 2018. Radní nyní na základě nejlepší nabídky schválili koordinátora bezpečnosti na staveništi, technický dozor investora a autorský dozor. Zároveň byl na akci Přestupní terminál v Hustopečích jmenován projektový tým složený ze zaměstnanců městského úřadu a vedení města. 

O objekty lokálního výstražného systému bude pečovat servisní firma
Součástí projektu Protipovodňových opatření města Hustopeče, který byl spolufinancován Evropskou unií, bylo i pořízení vodoměrné stanice s ultrazvukovým snímačem pro měření vodních stavů a nevyhřívané srážkoměrné stanice pro měření kapalných, smíšených a tuhých srážek. Obě tyto stanice potřebují pravidelné kontroly, proto byla uzavřena smlouva se servisní firmou. Naměřené hodnoty ze stanic jsou uvedeny na webu města.

Sedadla z kina budou darována za odvoz
Bourací práce v budově kina začnou již v první polovině listopadu. Proto zaměstnanci organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče oslovili prostřednictvím facebooku zájemce o původní sedadla. Ta budou darována za odvoz.

Vánoční balíčky s Hustopečským městským vínem k dostání v TIC
V Turistickém informačním centru budou k dostání vánoční balíčky s Hustopečským městským vínem. Vánoční balíčky budou po dvou lahvích (bílé a červené) a po třech lahvích (např. bílé poslední tři ročníky).

Osvětlení vánočního stromu čeká oprava
Při kontrole osvětlení vánočního stromu se zjistilo, že se na něm velmi podepsaly silné vichřice. Na mnoha místech je potrhané a horní třetina, která je větru vystavena nejvíce, nesvítí vůbec. Radní schválili objednávku na opravu osvětlení. Hotovo bude do soboty 2. prosince, kdy se od 16.45 hodin koná společné rozsvěcení stromu.

-ves-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2017/11/z-jednani-rady-prace-na-zachytnych-parkovistich-startuji-v-ulici-bratislavska