HUSTOPECE.CZ: Z jednání rady: Provoz školního autobusu bude pokračovat

02.12.2018 16:04

Radní se sešli v úterý 20. listopadu na 2. schůzi Rady města Hustopeče.

Provoz školního autobusu bude pokračovat
Ojedinělý projekt hustopečského školního autobusu odstartoval 3. září ve zkušebním tříměsíčním provozu. Autobus vyjel každý pracovní den z autobusového nádraží a na deseti zastávkách nabíral děti, rodiče s dětmi nebo seniory, které zavezl do centra města, k ZŠ Komenského a ZŠ Nádražní. „Projekt hodnotíme jako úspěšný. Průměrná vytíženost linky je 70 osob. Proto nyní prodlužujeme smlouvu se společností Bors a.s., která pro nás autobus provozuje,“ řekla starostka Hana Potměšilová. Příští týden přineseme o tomto projektu novou reportáž hustopečské televize.

Kvůli rozšíření čističky se směňují pozemky
Studie vypracovaná společností Vodovody a kanalizace Břeclav přišla se závěrem, že hustopečská čistírna odpadních vod vykazuje dobré výsledky, ale během následujících let dosáhne hranice. „Už na začátku roku jsme vedli jednání, jak kapacitu čističky zvýšit. Nejvhodnějším řešením je její rozšíření ve směru k dráze,“ uvedla Potměšilová. Zmíněný pozemek patří Lesům ČR, proto s nimi zástupci města jednali o směně pozemků. „V našem katastru jsme žádný vhodný pozemek nenašli, ale adekvátní pozemek vlastní obec Kurdějov,“ řekl místostarosta Bořivoj Švásta. Radní proto pověřili vedení města, aby jednalo o nabytí pozemků se zástupci Kurdějova.

Oslavy založení republiky vyvrcholí ohňostrojem. V pátek 21. prosince
Předvánoční ohňostroj je již několik let v režii společnosti Agrotec a. s. Letos se bude konat opět na Dukelském náměstí v pátek 21. prosince od 18 hodin. „Dohodli jsme se, že tematický ohňostroj budeme spolupořádat jako vyvrcholení oslav stého výročí založení Československa,“ vysvětlila letošní zapojení města Potměšilová.

Povodí Moravy plánuje čištění koryta Štinkovky
Část koryta Štinkovky vyčistili letos před prázdninami zaměstnanci městských služeb, rybáři i členové Spolku Všehoschopných. Jejich cílem bylo zprůchodnit koryto od pramene k zadnímu rybníku. V příštím roce plánuje Povodí Moravy v čištění koryta pokračovat, a to od předního rybníka až k zaústění Štinkovky v ulici Vrchlického.

Před vznikem další bezbariérové trasy je nutná přeložka plynu
Bezbariérové trasy postupně křižují město a dělají ho příjemnějším pro obyvatele s omezením pohybu i pro rodiče s dětmi. Poslední dotovaná trasa vede od tržnice Pavlína přes ulice Komenského, U Větrolamu a končí v ulici Mírová. „Část trasy povede i přes Údolní a Vrchlického, proto se nyní domlouváme s plynaři, aby v těchto ulicích začali pracovat na přeložce plynu,“ vysvětlil Švásta.

Zastupitelstvo bude schvalovat rozpočet na rok 2019
Radní doporučili Zastupitelstvu města Hustopeče schválit navržený rozpočet města Hustopeče na rok 2019, který předpokládá příjmy ve výši téměř 194 milionů korun a výdaje ve výši 208 milionů korun. Vzniklý rozdíl je kryt přebytkem z minulých let a úvěrem. Řádné zasedání zastupitelstva je naplánováno na čtvrtek 13. prosince v zasedací místnosti radnice.

-ves-

Zdroj: www.hustopece.cz/2018/11/z-jednani-rady-autobus-pokracuje