HUSTOPECE.CZ: Z jednání rady: Řada lokalit bude mít novou výsadbu

03.02.2018 22:52

V úterý 30. ledna se konala 83. schůze Rady města Hustopeče.

Řada lokalit bude mít novou výsadbu
Vedoucí Městských služeb Hustopeče Ivan Chrastina předložil radě města ke schválení Návrh nové výsadby pro rok 2018. V ulici Svat. Čecha bude pokáceno 25 višní, jedná se o staré a nemocné stromy. Na jejich místě bude vysazen roubovaný akát. V ulici Šafaříkova, naproti Pavučiny, nahradí květináče živý plot (Ptačí zob obecný). Stejný živý plot bude vysazen i podél chodníku mezi panelovým domem a tržnicí Pavlína. Ulici Javorovou a park Polní čeká dosazení chybějících javorů a na ulici Brněnská a Nádražní bude vysazena stále zelená dřevina hlohyně šarlatová. „Navíc bude v areálu Formanky provedeno rizikové kácení šesti vzrostlých topolů a u 11 topolů je nutný zdravotní prořez. Stromy budou dále podsazeny novou zelení,“ doplnil místostarosta Bořivoj Švásta.

Vybavenost dopravního hřiště se rozšíří o nová kola
Město Hustopeče vybudovalo a provozuje dětské dopravní hřiště, které slouží, mimo jiné, jak k dopravní výchově školáků i předškoláků, tak i ke konání dopravních soutěží a připravuje děti na ostrý vstup do provozu na pozemních komunikacích. „Nejdůležitější součástí dopravní výchovy je praktická jízda podle pravidel provozu na pozemních komunikacích. Zájem o dopravní výchovu stále narůstá a projevují ho už i 8. a 9. třídy základních škol. Proto jsme schválili nákup pěti jízdných kol o velikosti „28“ a zároveň vyrobení překážky, tzv. šikmé prkno, která bude součástí jízdy zručnosti,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová. Každoročně se v Hustopečích koná oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. „Letos jsme byli požádáni o to, aby se u nás poprvé konalo i krajské kolo této soutěže, které vyhlašuje každoročně spolu s dalšími institucemi Ministerstvo dopravy,“ doplnila Potměšilová.

Záměr prodeje dřevěného domu
V areálu bývalého autobazaru se nachází dřevěný domek, který je před odvozem nutné demontovat. Radní schválili jeho prodej za minimální kupní cenu 5000 Kč.
Žádost o dotaci na zahradu Pavučiny dostala zelenou
Město bude žádat o dotaci na úpravy a vybavení venkovního areálu Centra volného času Pavučina. Vhodný dotační titul nabídla výzva č. 16/2017 vyhlášená Národním programem životního prostředí. Maximální výše dotace je 500 tisíc korun a spoluúčast města by byla ve výši 15 procent. „Do studie je zapracováno stávající vybavení i nové navrhované změny. Jedná se například o zřízení hmatové stezky, založení „motýlího“ záhonu s trvalkami, ohradu pro kozy a altán, jehož součástí bude voliéra pro exotické ptactvo i výběhy pro hlodavce,“ přiblížil místostarosta Švásta. 
Vedení oživilo projekt in-line dráhy
Nápad na vybudování in-line dráhy na hřišti Lipová vznikl s budováním dětského dopravního hřiště. Zpracovatel projektové dokumentace tehdy předložil jednu z možných variant. Vedení města se rozhodlo nápad znovu oživit a zadalo zpracovateli vypracovat několik možných návrhů zakomponování in-line dráhy do současného provozu hřiště.

Veřejné osvětlení čeká obměna
Před několika lety řešilo vedení města havárii, když spadl jeden ze sloupů veřejného osvětlení. Následně proběhla revize 44 stožárů ve městě, která určila jejich stav. Jeden z nich – u přechodu na křižovatce u Hotelu Centro - byl odstraněn a musí být nahrazen, v jiných lokalitách dojde postupně k doplnění nového nebo k výměně stávajícího veřejného osvětlení. Rada města schválila zhotovení projektové dokumentace.

-ves-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2018/02/z-jednani-rady-rada-lokalit-bude-mit-novou-vysadbu