HUSTOPECE.CZ: Z jednání rady: Rekonstrukce kina přinese několik omezení v okolí budovy

20.11.2017 18:31

Radní se sešli na 79. schůzi Rady města Hustopeče v úterý 21. listopadu 2017.

Rekonstrukce kina přinese několik omezení v okolí budovy
V úterý 21. února byla vybrané firmě předána budova kina, kterou čeká podstatná rekonstrukce i nadstavba horního patra. První práce, především bouracího typu, se budou odehrávat uvnitř, proto bylo nutné zřídit staveniště a vyčlenit plochu pro zásobování. Po dobu rekonstrukce bude zabráno několik parkovacích míst před kinem. Zábor se dotkne i stávajícího chodníku, dočasný chodník bude zbudován o několik metrů dál.

Naproti služebny Policie ČR budou umístěna dvě zrcadla
Krajské ředitelství Policie ČR požádalo vedení města o umístění dvou kusů zrcadel v ulici Bratislavská, naproti výjezdu ze služebny. Ta mají zvýšit přehlednost na této frekventované ulici, například během rychlého výjezdu z parkoviště.

Město dostalo darem dvě bezpečné fotbalové branky
Společnost E.ON daruje městu Hustopeče dvě fotbalové branky v hodnotě přes 45 tisíc korun. Stanou se součástí fotbalového hřiště na městském sportovišti. Jedná se o tzv. bezpečné branky, které jsou ideální na trénování dětí.

Základním školám se zvýší příspěvek na provoz
Radní schválili navýšení příspěvku na provoz (na žáka). Od roku 2018 by tak základní školy mohly dostávat 3 200 korun na žáka, o 400 korun více než doposud. Navýšení částky pro základní školy je výsledkem dlouhodobého jednání mezi městem a příspěvkovými organizacemi.

Sauna bude napájena energií z přebytků krytého bazénu
V budově krytého bazénu jsou vlastní kogenerační jednotky, které vyrábí elektrickou energii na provoz, dokonce s přebytkem. Proto nyní dojde k vybudování vzdušného vedení, které bude přebytky odvádět do budovy, ve které sídlí sauna. Ta byla doposud vytápěna plynovým kotlem, který nahradí kotel elektrický.

Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 2018 budou hostit Hustopeče
BESIP, hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR, požádal město Hustopeče o pořádání krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2018. Vedení města souhlasilo, protože zaměstnanci Odboru dopravy mají již mnoho zkušeností s pořádáním oblastního kola této soutěže, které potvrdilo, že Dopravní hřiště Lipová je pro pořádání podobných akcí vhodné.

-ves-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2017/11/z-jednani-rady-rekonstrukce-kina-prinese-nekolik-omezeni-v-okoli-budovy