HUSTOPECE.CZ: Z jednání rady: Seniorská karta usnadní řešení v situaci tísně a ohrožení

01.09.2018 20:13

V úterý 28. srpna se konala 101. schůze Rady města Hustopeče.

Od 19. září budou k dispozici výlepové plochy pro volby 2018
Komunální a senátní volby se konají první říjnový víkend, v termínu od 5. do 6. října. Starostka pro komunální plochy vyhradila nekomerční plochy u obchodu COOP. Od 20. září se zde může prezentovat všech osm volebních stran. Pro užití komerčních ploch mohou zájemci kontaktovat organizační složku Marketing a kultura města Hustopeče.

Na ulici Žižkova vzniknou podélná parkovací stání
Pravá strana ulice Žižkova je součástí bezbariérové trasy, má nové chodníky i místa pro přecházení. „Rádi bychom zde pokračovali, tentokrát vybudováním podélných parkovacích stání, proto jsme uzavřeli smlouvu na vypracování projektové dokumentace,“ uvedla starostka Hana Potměšilová.

Krytý bazén: rekonstruované zázemí i nové vnitřní vybavení
Rekonstrukce zázemí krytého bazénu je v plném proudu. Změní se foyer, šatny i sprchy. Radní nyní oslovili vybrané uchazeče kvůli vnitřnímu vybavení. „Výzvu na zhotovení lavic, skříněk apod. jsme adresovali třem uchazečům,“ upřesnil místostarosta Bořivoj Švásta.

Město usiluje o převod pozemků na Herbenově farmě
V lokalitě Herbenova farma vlastnil pozemky mezi bytovkami stát nebo církev. Po dokončení restitučního řízení je majitelem většiny pozemků pod komunikacemi Státní pozemkový úřad. „Žádáme nyní o bezúplatný převod částí pozemků, abychom se o ně jako město mohli starat. Chceme opravit silnici, chodníky a pečovat o veřejnou zeleň,“ vysvětlila Potměšilová. 

Dva obory ZUŠ se stěhují do prostor praktické školy
Budova Základní a praktické školy Hustopeče nebyla v posledních letech plně využívaná. Proto Jihomoravský kraj jako zřizovatel rozhodl o přestavbě části školy na výuku zájmového vzdělávání. Své místo zde najdou obory základní umělecké školy – taneční a výtvarný. ZUŠ je zřizovaná Jihomoravským krajem, ale dosud sídlí v prostorách pronajímaných městem Hustopeče. Stavební úpravy již započaly a v jejich první fázi nebude škola provozuschopná. „Ředitelka školy nás oslovila s prosbou o pomoc při hledání náhradních prostor. Od 10. září jsme jim nabídli společenský dům i přilehlou bývalou restauraci. Věřím, že zde najdou potřebné zázemí, než se budou moci vrátit do své budovy,“ řekla Potměšilová.


 

Seniorská karta usnadní řešení v situaci tísně a ohrožení
Senioři mohou využít novou službu a zřídit si seniorskou kartu. Jde o kartu, kterou získají na Sociálním odboru MěÚ Hustopeče, kde jim také zaměstnanci pomohou s vyplněním základních údajů. Poté, za pomoci praktického lékaře, kartu doplní o údaje o svých alergiích, nemocech nebo lécích. „Informace by měly být pravidelně aktualizovány. Při akutním zásahu záchranářů pomohou zjistit fakta o zdravotním stavu a vybrat optimální péči,“ popsal radní Michal Vejpustek. Seniorská karta se umístí do neprodyšného plastového obalu a uchovává se ve dveřích lednice, aby ji záchranáři ihned našli.

-ves-

Zdroj: www.hustopece.cz/2018/08/z-jednani-rady-seniorska-karta-usnadni-reseni-v-situaci-tisne-a-ohrozeni