HUSTOPECE.CZ: Z jednání rady: ulice Generála Peřiny se díky dotaci zazelení

06.04.2021 13:45

Schůze rady města v úterý 30. března započala sdělením starostky, na které navázaly další důležité body programu.

Pořádná porce zeleně pro ulici Generála Peřiny 

Skvělá zpráva dorazila z Ministerstva životního prostředí – město obdrželo dotaci na projekt „Založení sídelní zeleně u bytových domů na ulici Generála Peřiny“. Občané Hustopečí se tak mohou těšit na 2 858 m2 plochy, na kterých bude vysazeno 26 stromů, 1 267 keřů, 920 trvalek, 1 200 cibulovin a 1 500 m2 trávníků. Zároveň přibude i mobiliář v podobě 10 laviček, 2 stolů a 4 odpadkových košů. „Vše musíme připravit tak, aby se letos na podzim mohlo začít,“ těší se starostka Hana Potměšilová. Vyprojektované náklady jsou 1 250 000 korun. Dotace pokryje 60 % plánovaných nákladů, zbytek se doplatí z městské kasy.

Kapacita MŠ Na Sídlišti navýšena

Nástavba mateřinky Na Sídlišti je hotová a radní na své schůzce schválili podání žádosti o zápisu změny v rejstříku škol a školských zařízení. Kapacita se díky nástavbě navýšila na celkový počet 183 dětí s účinností od 1. září 2021. „S tím také souvisí navýšení kapacity přípravy stravy ve školní jídelně na 211 z původních 150, což umožňuje nová technologie v kuchyni,“ vysvětluje místostarosta Bořivoj Švásta.  

Hustopečský bazén obnoví některé své technologie

Radní se zabývali veřejnou zakázkou malého rozsahu na rekonstrukci technologie úpravy vody a TUV bazénu Hustopeče, do které se přihlásily tři firmy. „Vysoutěžili jsme firmu, která zpracuje projektovou dokumentaci na technologii a podle ní bude projekt realizovat – jedná o metodu Design & Build. U výběru zhotovitele je pro nás velmi důležitá cena, reference dané firmy a rychlost realizace,“ objasňuje zakázku místostarosta. Na investici je v rozpočtu města 2,5 milionu korun.

Radní schválili úpravu dvou ceníků

Od 1. května vejde v platnost upravený ceník Senior Dopravy. „Cena za jednu jízdu se od května navýší z původních 20 korun na 30 korun. Ani nová cena zdaleka nepokryje náklady spojené s dopravou – službu dotujeme z města. Abychom se aspoň přiblížili reálu, musela by se cena pohybovat kolem padesátikoruny,“ vysvětluje starostka.

Od 1. září 2021 se změní sazby také v ceníku Sportovní haly. „Ceny jsme upravovali podle reálných nákladů, aktuální ceník naleznou občané na webu města,“ říká místostarosta.

-vyh-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2021/03/z-jednani-rady-ulice-generala-periny-se-diky-dotaci-zazeleni