HUSTOPECE.CZ: Z jednání rady: Ve směru na Starovičky a Šakvice vzniknou prvky ekologické stability

19.07.2018 08:32

Radní se sešli na 97. schůzi rady města v úterý 17. července.

Ve směru na Starovičky a Šakvice vzniknou prvky ekologické stability
Projekt na vybudování dalších prvků územního systému ekologické stability se připravoval dva roky. Radní nyní vybrali zhotovitele a ve směru na Starovičky a Šakvice na rozloze přibližně 10 hektarů vzniknou osázená místa, která rozdělí lány polí a pomohou při migraci zvířat. Dojde tak ke zvýšení ekologické stability území, rozšíření biodiverzity a omezení vodní a větrné eroze půdy. „Oba územní systémy podpořila dotace z Operačního programu životního prostředí. Jeden je zcela hrazený a druhý s malou spoluúčastí. Náklady se pohybují ve výši přes 6 milionů korun,“ sdělil místostarosta Bořivoj Švásta.

Zemědělci hospodařící na půdě města budou vyzváni k jednání
Zemědělci, kteří hospodaří na větší rozloze půdy patřící městu Hustopeče obdrží od starostky Hany Potměšilové dopis vyzývající k jednání o dodatku stávajících smluv. „Není nám jedno, jak se s půdou města hospodaří, primární je zabránit erozi půdy. Proto chceme na toto téma vést diskuzi, jejímž výsledkem budou jasně stanovená pravidla,“ uvedla starostka Hana Potměšilová.

Bývalé prostory rehabilitace jsou nyní k pronájmu
Rehabilitace se přestěhovala do prostor v nemocnici. Došlo tak k uvolnění celého suterénu Polikliniky. Radní schválili záměr pronájmu těchto prostor za účelem poskytování zdravotní péče nebo služeb s ní souvisejících.

V září se udělí ve druhém kole dotace z rozpočtu města
Příští zasedání Zastupitelstva města Hustopeče se bude konat ve čtvrtek 13. září a bude schvalovat dotace organizacím a spolkům z rozpočtu města v roce 2018. „Významnou sumu jsme rozdělili už na začátku roku, v rozpočtu zbývá 250 tisíc korun. Nyní je na komisích, které žádosti posoudí a doporučí k podpoře,“ vysvětlila Potměšilová.

Muzejní a vlastivědná společnost upomíná na odsun Čechů po roce 1938
Muzejní a vlastivědná společnost Brno chce vzpomenout na osud řady českých a moravských obyvatel, kteří museli nuceně opustit své domovy po Mnichovské dohodě v roce 1938. Na památku událostí bude v Mikulově umístěna pamětní deska. Hustopeče na ni přispějí částkou 2 tisíce korun.

Hustopeče opustí poslední telefonní budka
Provozovatel telefonních automatů se rozhodl odstranit posledního automat ve městě. Ten se nachází na Dukelském náměstí vedle budovy městského úřadu a dlouhodobě vykazuje minimální provoz.

Vánoční osvětlení bude bohatší
Radní schválili rozšíření vánočního osvětlení. Nově bude ozdoben smrk, který stojí u prodejny Jednota v blízkosti autobusového nádraží. „Také doplníme osvětlení vánočního stromu na Dukelském náměstí,“ dodal Švásta.

-ves-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2018/07/z-jednani-rady-ve-smeru-na-starovicky-a-sakvice-vzniknou-prvky-ekologicke-stability