HUSTOPEČE. CZ: Z jednání zastupitelstva: Prioritou města jsou investice

19.12.2018 20:00

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se konalo II. zasedání Zastupitelstva města Hustopeče.

Prioritou města jsou investice
Na základě slibu z ustavujícího zastupitelstva představila starostka Hana Potměšilová priority nově zvolené Rady města Hustopeče. Jedná se především o pokračování stávajících investičních akcí, pomocí dotačních titulů zahájení nových a dohled nad jejich řádným dokončením. „Nyní se pracuje na stavebních úpravách ZŠ Komenského, rekonstrukci kina, CVČ Pavučina, zázemí krytého bazénu a kompletní obměně sociálního zařízení na Formance,“ vyjmenovala právě probíhající akce Potměšilová. V příštím roce se začne budovat pátá bezbariérová trasa, cyklostezka Hustopeče - Starovice a dojde k úpravě celé ulice Tábory. „Budeme budovat propojku komunikace mezi Mírovou a Gen. Peřiny, parkoviště na ul. Sv. Čecha 1 a 3 nebo dokončovat bytový dům pro seniory v ulici Žižkova. Máme nachystaný projekt na vybudování parkoviště u urnového háje, ale nezapomínáme ani na zelené projekty. V tomto volebním období bychom rádi postavili novou hřbitovní zeď nebo nástavbu mateřské školy,“ představila několik plánů Potměšilová.

Rozsáhlé změny v nemocnici se zatím netýkají stavby Domova pro seniory
Nemocnice Hustopeče, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, má vypracovaný podrobný plán rozvoje areálu. V tomto roce byla otevřena rehabilitace a začne se budovat středisko záchranné služby, které kromě budovy znamená nový vjezd do nemocnice, vybudování areálové komunikace nebo vznik 12 parkovacích míst. Budoucí plány znovu otevřely jednání ohledně budování Domova pro seniory a zástupci kraje se rozhodli tento projekt ve městě v tento moment nepodpořit. „Nemocnice se potýká s velkými provozními náklady, kraj bude v roce 2019 investovat nemalé prostředky do střediska záchranné služby a generální rekonstrukce kanalizace. Projekt Domova pro seniory v Hustopečích se nedostal mezi nejbližší investice kraje, nicméně prochází úpravami tak, aby se skloubil s vizí generelu nemocnice,“ uvedla Potměšilová.

Město finančně podpořilo nákup ergometrického přístroje
Město uvolnilo příspěvek ve výši 100 tisíc korun na nákup nového ergometrického přístroje pro kardiologickou a interní ambulanci. Jedná se o základní zařízení pro vyšetření pacientů. Cena nového přístroje s příslušenstvím je 250 tisíc korun.

Hustopeče smění pozemky s Kurdějovem. Kvůli čističce
Zastupitelé schválili směnu pozemků s obcí Kurdějov, které jsou nutné pro rozšíření hustopečské čistírny odpadních vod. Její rozšíření je plánováno ve směru k dráze, kde vlastní pozemky Lesy ČR. „Získané pozemky s nimi vyměníme. Projektovat rozšíření čističky bude její provozovatel, tzn. společnost Vodovody a kanalizace Břeclav,“ upřesnila Potměšilová.

Zastupitelé odsouhlasili směnu pozemků pod plánovaným kruhovým objezdem
Předání pozemků pod plánovanou okružní křižovatkou ve směru na Velké Němčice Jihomoravskému kraji, nebylo na dvou předchozích zastupitelstvech podpořeno a nebylo přijato usnesení. Vybudování kruhového objezdu je klíčové pro další rozvoj průmyslové lokality a vznik nové přístupové cesty do nejhustěji obydlené lokality ve městě. Bod nyní podpořilo 14 zastupitelů, dva byli proti a tři se zdrželi.

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl schválen 
Zastupitelé schválili navržený rozpočet města Hustopeče na rok 2019. Příjmy jsou ve výši 197 milionů korun a výdaje v hodnotě 212 milionů korun. Vzniklý rozdíl bude kryt přebytkem z minulých let a úvěrem. Novou položkou v návrhu je participativní rozpočet s částkou 500 tisíc korun. „Často se na nás občané obrací s tím, že by se například chtěli starat o okolí svého bytového domu a provést nějaké úpravy, nakoupit materiál apod. Z této rezervy budeme moci podobné žádosti podpořit,“ vysvětlil místostarosta Bořivoj Švásta.

-ves-

Zdroj: www.hustopece.cz/2018/12/z-jednani