HUSTOPECE.CZ: Z jednání Zastupitelstva: Rozpočet na rok 2021 je vyrovnaný

22.12.2020 01:39

Zastupitelstvo města Hustopeče se ve čtvrtek 18. prosince sešlo na své 16. schůzi, poslední v roce 2020. Hovořilo se o stavebních uzávěrách, rozpočtu na rok 2021 a také o projektu „Obnova místní komunikace a parkovacích míst Na Sídlišti“.

Sdělení starostky

  • Od 1. ledna 2021 začíná platit nový odpadový zákon, který bude mít velké dopady na obce. Postupně zdražuje likvidace odpadů, omezuje skládkování, zpřísňuje množství vyprodukovaného směsného odpadu na občana apod. Částka 600 Kč na občana je bohužel jen příspěvek na celkové náklady města na likvidaci odpadů.
  • Stavba na rekonstrukci stadionu byla zazimována. Obnoví se opět až na jaře. Ukončení realizace celého projektu je posunuta do června 2021.
  • Město převzalo stavbu MŠ Na Sídlišti. Do konce měsíce ledna bude instalováno vnitřní zařízení, položeny koberce s tím, že by se děti do školky měly vrátit od druhého pololetí školního roku, tedy od února 2021. „Situaci využijeme k tomu, abychom do konce školního roku zrekonstruovali sítě (voda, elektřina, kanál) v budově C a kotelnu a vodu na odloučeném pracovišti.“ Kapacita školky tak bude fakticky navýšena od nového školního roku 2021/2022.
  • Byla oficiálně zprovozněna zmodernizovaná dráha a zaveden přímý spoj do Brna. Nové vlakové soupravy budou dodány v roce 2022, a tím se bude postupně zkracovat i jízdní doba.

Zastupitelé schválili dvě smlouvy s Jednotou Mikulov 
Zastupitelé schválili kupní smlouvu na část pozemku pod novou cyklostezkou a zároveň odsouhlasili nájemní smlouvu na parkovací místa pro zaměstnance Jednoty v ulici Žižkova, a to na dobu 20 let. Pozemky pod cyklostezkou jsou tímto majetkově vyřízeny.

Stavební uzávěry v ulicích Nádražní a Žižkova dostaly zelenou 

V pravomoci zastupitelstva je udělovat výjimky ze stavební uzávěry – ty se vztahují na nově vybudované komunikace a chodníky po dobu 8 let. Chce-li někdo do těchto nových komunikací zasahovat, musí požádat zastupitelstvo, které určí podmínky. Na schůzi se tak jednalo o dvou žádostech – výstavba optické sítě z ulice Nádražní a vybudování přípojky kanalizace z areálu nemocnice. Zastupitelé obě uzávěry odsouhlasili, jednu po zapracování připomínek stavební komise.

Rozpočty na další roky počítají s mírně optimistickou variantou
Na své poslední letošní schůzi zastupitelé schválili důležité položky, a to 8. rozpočtové opatření, rozpočet na rok 2021 i střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023. Rozpočet na rok 2021 je vyrovnaný na straně příjmů i výdajů, a to ve výši 180 milionů korun. Schválen byl také střednědobý výhled na další dva roky, který je mírně optimistický.

Diskuze s občany o průjezdnosti silnice
Téměř hodinu se diskutovalo o projektu na obnovu komunikace, chodníků, parkování a sběrných hnízd v ulici Na Sídlišti, proti kterému vznikla petice. Hlavním tématem je průjezdnost silnice před mateřskou školkou, občané se obávají o bezpečnost dětí. Do projektu byly zapracovány tři bezpečnostní prvky – zpomalovací prahy a označení zóny 30, které mají zamezit rychlé jízdě projíždějících aut. Radní pro investice svolá pracovní porada, na které budou zástupci města, petičního výboru spolu s projektantem hovořit o podnětech občanů.

Další jednání zastupitelstva je plánováno na 11. února 2021 a jste na něj srdečně zváni.

-vyh-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2020/12/z-jednani-zastupitelstva-rozpocet-na-rok-2021-je-vyrovnany