Z jednání zastupitelů: Změna organizační složky Penzion a Pečovatelská služba Hustopeče

15.11.2022 10:44

Zastupitelé se sešli na své druhé schůzi ve čtvrtek 10. listopadu. Zabývali se například změnou organizační složky Penzion a Pečovatelská služba Hustopeče a modelem Živá krajina, jehož cílem je co nejlepší adaptace okolní přírody na klimatické změny.

Hned po zahájení si vzala slovo starostka, Hana Potměšilová. Informovala zastupitele o nabídce společnosti T-Mobile Czech Republic, možnosti odkupu nemovitosti od náboženské společnosti Svědci Jehovovi a věnovala se rovněž tématu nedostatku zubařů v Hustopečích.

Občany našeho města nyní oslovují pracovníci společnosti T-Mobile a nabízí jim zavedení optické technologie pro vysokorychlostní internet. „Sešli jsme se se zástupci firmy a upřesnili lokality, kde tento zásah není možný z důvodu nutnosti rozebrání chodníků, a to včetně nově vybudovaných bezbariérových tras. Zájmové území se tudíž zmenšilo na oblast od křižovatky ulic Komenského a Svat. Čecha, směrem k Javorové a lokalitě Záhumenice,“ vysvětlila Potměšilová. Investice se uskuteční pouze za předpokladu, že zájem projeví minimálně polovina domácností.

Náboženská společnost Svědci Jehovovi ukončila před cca 3 lety svoji činnost v Hustopečích a přislíbila svoji nemovitost v ulici Kpt. Jaroše nabídnout městu k odkoupení. „Jednali jsme s nimi již v roce 2019 a požádali je, aby v případě prodeje svého ústředí oslovili jako první město. Předběžný zájem není zavazující, nyní je potřeba zjistit podmínky prodeje a zvážit, zda by tato budova v majetku města našla své využití,“ vysvětlila Potměšilová.

Hustopeče a nejbližší okolí trápí nedostatek zubařů, kterým se vedení města aktivně zabývá. „Ordinují zde čtyři zubní lékaři, všichni v ordinacích v Mrštíkově ulici. V prvním čtvrtletí příštího roku by měla po mateřské dovolené obnovit svoji činnost paní doktorka Kostolányová, která ordinovala v centru My-orto v Palackého ulici. Aktuálně řešíme také finanční nacenění vybavení zubní ordinace, na zastupitelích potom bude rozhodnutí, zda město část zařízení koupí do svého majetku a lékařům za určitých podmínek poskytne. To by mohlo zvýšit jejich zájem o otevření ordinací, které jsou aktuálně v Hustopečích tři volné,“ objasnila situaci kolem zubařské péče Potměšilová.

Od 1. ledna 2023 budou fungovat dvě samostatné organizační složky Pečovatelská služba Hustopeče a Penzion Hustopeče. „Potřeba oddělení stávající organizační složky Penzion a pečovatelská služba na dvě vyplynula především z metodické návštěvy zástupců Jihomoravského kraje v roce 2021. Ti odůvodnili jasné oddělení působnosti pečovatelské služby od dalších činností zejména zvyšujícími se požadavky na odbornost služeb a kvalitu poskytované péče. V případě, že by pečovatelská služba neplnila stanovené nároky, může jí být krácen dotační příspěvek 5,44 mil. Kč z Jihomoravského kraje,“ vysvětlil hlavní důvod oddělení místostarosta, Josef Horák. Druhá organizační složka, Penzion Hustopeče, si vezme pod svá křídla dům – penzion pro důchodce, bytové domy s podporovanými byty a dopravu pro seniory.

Zástupci odborné firmy odprezentovali na schůzi zastupitelů model Živá krajina. „Jedná se o zmapování oblasti Hustopečí a okolí a navržení komplexních opatření, která povedou k lepšímu zadržování vody v půdě, obnově biodiverzity, snížení eroze a zachování úrodnosti půdy. Studie by se věnovala například důkladnému prozkoumání Štinkovky a jejímu přítoku, Pradlenky, která pramení severně od Horních Bojanovic a do Štinkovky se vlévá v oblasti Hustopeče – Nové sady. Sucho je jedním z nejpalčivějších problémů a vrátit vodu do krajiny je jednou z největších výzev,“ doplnil informace místostarosta, Bořivoj Švásta. Vypracování modelu Živá krajina by probíhalo dva roky a městskou kasu by vyšlo na 3,4 miliony korun. „Jedním z našich úkolů je prověření vhodných dotací, které by s úhradou výdajů pomohly,“ uvedl Švásta.   

-hrad-

Zdroj: https://www.hustopece.cz/2022/11/z-jednani-zastupitelu-zmena-organizacni-slozky-penzion-a-pecovatelska-sluzba-hustopece